Nabízíme  Zlevněné knihy

Filosofie svobody

Michael Novak /Vyšehrad/

Edice Moderní myšlení. Koncepce moderní ekonomiky opřená o principy svobody a mravnosti. Dílo současného sociálního myslitele působícího v USA vyšlé česky: Duch demokratického kapitalismu, Vyznání katolíka.

Učení o eucharistii v díle mistra Jana Husa

Stanislav Sousedík /Vyšehrad/

Edice Studium. Příspěvek k diskusi o učení Jana Husa o současného českého historika filosofie.

25,- Kč 29,- Kč

Novou odvahu k ctnosti

Rahner, K.; Welte, B. ed. /Vyšehrad/

Zamyšlení předních křesťanských teologů a filosofů nad vzácnými lidskými postoji a vlastnostmi (občanská odvaha, trpělivost, humor, lidskost, otevřenost, pomoc v nouzi).

67,- Kč 79,- Kč

Jak bolí Bůh

/Eman/

Rozpravy 1998: Podněty biblické teologie pro liturgii

4,- Kč 5,- Kč

O smyslu křesťanských svátků: meditace o vánocích, velikonocích a letnicích

Lochman, J. M. /Vyšehrad/

Úvahy českého evangelického teologa o křesťanském významu a poselství hlavních církevních svátků pro dnešního člověka. Texty byly připraveny jako přednášky pro basilejský rozhlas právě při příležitosti jednotlivých svátků církevního roku.

Základní otázky katolické víry

Otto Hermann Pesch

Edice Dialog. Přehledný a přístupný souhrn učení víry na základě moderní teologie.

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím

Sousedík, S. /Vyšehrad/

Vývoj filosofie u nás v době pobělohorské v souvislostech evropského filosofického myšlení, i kulturních a politických dějin.

Jan XXIII. -Zápas za budoucnost církve

Bühlmann, W. /Vyšehrad/

Nové svědectví o životě koncilového papeže Jana.

33,- Kč 39,- Kč

Moje zkušenost s církví v Africe

Häring, B. /Vyšehrad/

Svědectví o současné praxi a perspektivách křesťanských misií.

36,- Kč 42,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku