Nabízíme  Psychologie

O psychologii bytí

Maslow, A. H. /Portál/

Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší...

407,- Kč 479,- Kč

Kundaliní jóga a hlubinná psychologie

Jung, C. G. /Fontána/

Semináře o kundaliní józe, které přednesl Carl Gustav Jung v curyšském Psychologickém klubu v roce 1932, se obecně považují za milník v psychologickém chápání východního myšlení a symbolických transformací vnitřní zkušenosti. Jung našel v kundaliní józe model pro...

279,- Kč 328,- Kč

Přerámování v terapii: Umění vidět jinak

Tyrrell, M. /Portál/

Význam, který něčemu dáváme, nás může děsit nebo rozesmávat. V psychoterapii bývá základem klientova problému právě význam, který klient dává určité životní okolnosti. Z tohoto pohledu je přerámování – změna významu – jednou z ústředních metod efektivní...

183,- Kč 215,- Kč

Otázky soudobé psychoanalýzy: Tradice a současnost

Vavrda, V. /Portál/

Psychoanalýza je tradičně chápána jako způsob léčby psychických poruch „na kanapi“. Takové pojetí je však neúměrně zúžené a nepřesné. Psychoanalýzu můžeme chápat spíše jako způsob myšlení, jako přístup k chápání lidské existence a v neposlední řadě také...

314,- Kč 369,- Kč

Nenásilná komunikace a moc: V institucích, společnosti i rodině

Rosenberg, M. B. /Portál/

Nenásilná komunikace zná dva koncepty moci: moc nad někým a moc s někým. Moc nad někým má ten, kdo druhé kritizuje, obviňuje, zahanbuje, odměňuje či trestá a podobně. Moc s někým má člověk, který zná a uznává svoje hodnoty a potřeby i hodnoty a potřeby druhých lidí,...

203,- Kč 239,- Kč

Moudrost psychopatů: Svatí, špioni a sérioví vrazi

Dutton, K. /Portál/

Na své strhující cestě do života psychopatů a jejich vychytralého chování známý oxfordský psycholog Kevin Dutton odhaluje existenci stupnice „šílenství“, na níž má své místo každý z nás. S pomocí nejnovějších metod zobrazování mozku a rozvíjejících se...

361,- Kč 425,- Kč

Kůň, který uměl počítat: Proč je důležité myslet kriticky

kol. autorů /Portál/

Na začátku 20. století proslul penzionovaný berlínský učitel matematiky tím, že jeho kůň, jemuž se začalo přezdívat „chytrý Hans“, umí počítat a rozumí složitým slovním pokynům. Byly schopnosti koně skutečné? Jistěže ne! Ale čím to, že jim uvěřilo tolik...

Jde to i s úsměvem

Nešpor, K. /Portál/

Špatné zvyky: Hoďte za hlavu špatné zvyky a nahraďte je dobrými. Nevhodnou společnost: Hoďte za hlavu špatnou společnost (i virtuální). Riziková prostředí: Hoďte za hlavu riziková prostředí. Na většinu lidí například nepůsobí dobře rušná nákupní centra, tlačenice...

169,- Kč 199,- Kč

Jak mi dneska je?: 44 možných i nemožných způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení

Prünte, T. /Portál/

To, jak začneme terapeutické sezení, může zabarvit celý jeho průběh. Překvapivým začátkem může terapeut vyvolat klientovu zvědavost a oživit rozhovor. Tato kniha se zabývá tím, jak lze úvodních deset minut terapie zvládnout s větším uvědoměním i jak se dá obecně...

237,- Kč 279,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku