Nabízíme  Umění

Ostia - komplet: Svazek 1:Přístav antického Říma, svazek 2: Průvodce archeologickou lokalitou

Hlinovský, P. /Pavel Mervart/

Ostia. Přístav antického Říma. Kniha přináší zevrubné informace o Ostii, antickém přístavu, který v minulosti hrál stěžejní roli v zásobování Říma. Na pozadí událostí římských dějin je v ní popsáno, jak se Ostia vyvíjela a jak se proměňoval její vztah k...

467,- Kč 549,- Kč

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách s ikonografickým úvodem Zdirada J. K. Čecha

Adámek Jan, Čech Zdirad J. K., Royt Jan /Virgo Art/

Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem barvitého světa zobrazování tohoto světce a svým rozsahem je ojedinělý i ve světovém měřítku....

339,- Kč 399,- Kč

Stavitelé katedrál sv. 5.-Katedrála v Remeši: Chrám pro korunovace francouzských králů

Kováč, P. /Ars Auro Prior/

Pátý díl věnovaný katedrále v Remeši uzavírá knižní projekt Stavitelé katedrál, který představuje evropské umění a architekturu 13. století. Všech pět svazků má dohromady celkem 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Svými studiemi do souboru přispělo 34...

509,- Kč 599,- Kč

Art in Unsettled Time: Book illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450)

Studničková, M.;Theisen, M. ed. / Ústav dějin umění Akademie věd/

Třináct studií v anglickém a německém jazyce ukazuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně, a zkoumá, jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského...

442,- Kč 520,- Kč

Cim 2: Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Kubínová, K. /Ústav dějin umění Akademie věd/

Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru...

842,- Kč 990,- Kč

Zámek a zahrady v Kroměříži

kol. autorů /Foibos/

Kniha je věnována souboru nejvýznamnějších kroměřížských památek – Arcibiskupskému zámku, Květné a Podzámecké zahradě, k němuž autoři připojili méně známý areál psychiatrické léčebny. V roce 1998 byly zámek i obě zahrady Květná zahrada a Podzámecká zahrada...

407,- Kč 479,- Kč

František Kupka. Sujet dans l’objet

Srp, K. /Arbor vitae/

Kniha Karla Srpa věnovaná Františku Kupkovi se zabývá jeho proměňujícím se pojetím abstraktního umění. Soustřeďuje se zejména na Kupkův vztah k neeukleidovské geometrii, lingvistice a soudobé matematice, na souvislosti se sdružením Abstraction-Création a malířem Vasilijem...

332,- Kč 390,- Kč

Retrospektiva: Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století

Bartlová, M. /UMPRUM/

Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komunikační média i jako čistě výtvarná umělecká...

366,- Kč 430,- Kč

Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text

Kubínová, K. ed. /Ústav dějin umění Akademie věd/

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad...

374,- Kč 440,- Kč
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít