upozornění
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů

Nabízíme  Umění

Jeviště Japanu: Ósacký a kjótský dřevořez ve sbírce Národní galerie Praha

Ryndová, J. /NG v Praze/

Soupisový katalog podrobně představuje 452 samostatných dřevořezů a knižních publikací ósacké a kjótské provenience, které tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, uloženého v Národní galerii. Jejich podstatná část...

502,- Kč 590,- Kč

Norbert Grund. Velký mistr malých formátů

Vondráčková, M. /Národní galerie v Praze/

První ucelená monografie Norberta Grunda (1717-1767), jednoho z nejvýznamnějších představitelů rokokové malby v Čechách, hodnotí jeho tvorbu v širších domácích i středoevropských uměleckých souvislostech a zaměřuje pozornost na autorův mimořádně bohatý námětový i...

1 105,- Kč 1 300,- Kč

Základní pojmy dějin umění: Problém vývoje stylu v novověkém umění

Wölfflin, H. /Academia/

Kniha vyšla poprvé v Mnichově v roce 1915, německy byla dosud vydána devatenáctkrát. Přeložena byla do všech hlavních evropských jazyků. Jde o nejproslulejší a nejdůležitější autorův titul, který vznikl v době, kdy se duchovní vědy začaly vyrovnávat s konkurencí...

383,- Kč 450,- Kč

Imago, imagines - komplet I.+ II.: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16.století

Benešovská, K. /Academia/

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od...

1 870,- Kč 2 200,- Kč

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Chvatík, O.; Máchalová, J. /Filosofia/

Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného baroka je pojato nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty 15. a 16. století, ale čtivou formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických dějin, které předurčily moderní...

587,- Kč 690,- Kč

Nebeský žebřík: Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR

kol. autorů /Scriptorium/

Bohatě vypravená celobarevná publikace vychází ke stejnojmenné výstavě pozdně středověkých modlitebních knih v Národní knihovně ČR (Klementinum, podzim 2019). Obsahuje dvě eseje, které uvádějí do problematiky pozdně středověké zbožnosti. Seznamují s typy privátních...

206,- Kč 242,- Kč

Inteligence obrazu a jazyk dějin umění: Výbor z textů

Baxandall, M.; Bartlová, M. ed. /UMPRUM/

Britský historik umění Michael Baxandall byl jednou z nejvlivnějších osobností světových dějin umění 2. poloviny 20. století. Výbor zahrnuje metodologicky významné a podnětné texty ke starému umění, architektuře i moderní malbě. Pro odbornou veřejnost může být popudem...

493,- Kč 580,- Kč

Římský a český král Václav IV.: a počátky husitské revoluce

Kuthan, J.; Šenovský, J. ed. /NLN/

Za dramatických okolností horkého letního dne 16. srpna 1419 zemřel na Novém hrádku u Kunratic, stranou od krajně neklidného až rozbouřeného hlavního města, český král Václav IV. Bylo mu padesát osm let. Ač to není z dnešního pohledu nijak požehnaný věk, měl tehdy za...

Inter Arma Silent Musae?

Jarošová, M. ed. /NLN/

Tématem této knihy je husitství a jeho ohlas ve výtvarném umění a v architektuře v českých zemích v době předbělohorské, ale i v 19. a na počátku 20. století, kdy se zájem o Jana Husa jakožto národního hrdinu stal opět aktuálním. Utrakvistické prostředí Čech tvořilo...

254,- Kč 299,- Kč

Ve jménu moudrosti

Šeferisová Loudová, M. /NLN/

Barokní knihovny patří k nejkrásnějším a také nejzajímavějším interiérům, které se z období baroka zachovaly. Jejich umělecká výzdoba vyniká především nástěnnými malbami, jejichž ikonografie je mnohdy zcela jedinečná. Náměty fresek obvykle navrhovali představení...

388,- Kč 456,- Kč

Dílo Jana Koblasy v kostele Sv. Petra a Pavla v Jedovnicích: Avantgardní umění v sakrálním prostoru

Janáková, M. /Barrister & Principal/

Kniha se věnuje přestavbě interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích u Brna. Zabývá se zejména účastí Jana Koblasy na modernizaci presbytáře (oltářního prostoru) kostela. Hlavní část úpravy tamního oltářního prostoru probíhala v první polovině šedesátých let...

254,- Kč 299,- Kč

Karlův most: V souvislostech víry a ducha

Přibyl, S. /Karmelitánské nakl./

Duchovní průvodce po jednom z nejkrásnějších mostů na světě odkrývá jak jeho krásu, tak souvislosti víry, historických událostí a osob, díky nimž vznikla úchvatná galerie třiceti soch a sousoší svatých na obou jeho stranách. Autor nás nejprve seznamuje s tím, kdo, kdy...

424,- Kč 499,- Kč

Nejvýznamnější varhany České republiky

Krátký, J.; Svoboda, Š. / CPress/

Cílem této unikátní publikace je představit varhanní nástroje na území České republiky, které jsou něčím významné, něčím cenné. V úvodním textu se čtenář seznámí stručně s terminologií a stavbou varhan. Nechybí ani obrys dějin varhanářství a význam varhan v...

Umění C. G. Junga

kol. autorů /Portál/

Bohatě ilustrovaný svazek shrnuje veškeré známé výtvarné dílo C. G. Junga – od kreseb přes knižní malby, obrazy až po dřevěné a kamenné sochy. Vydání Červené knihy vyvolalo extrémní zájem o Junga nikoli jen jako zakládající osobnost psychologie a spisovatele, ale...

Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování

Gombrich, E. H. /Argo/

Tento ucelený soubor studií vyšel už v roce 1959, v dalších letech byl doplňován, přepracováván a znovu vydáván; zůstává platným vhledem do „psychologie znázorňování“. Autor v něm zkoumá, jaký je vztah skutečnosti a jejího výtvarného zachycení, jak se na...

466,- Kč 548,- Kč

Ikonologie

Ripa, C. /Argo/

Slavný francouzský historik umění Émile Mâle před několika desítkami let prohlásil, že s Ripovou Ikonologií v ruce lze vysvětlit drtivou většinu alegorií, jež zdobí paláce a kostely v Římě. Z Ripova vpravdě encyklopedického díla však v barokní době čerpali umělci po...

449,- Kč 528,- Kč

Průvodce architekturou

Coleová, E. ed. /Svojtka/

Poznáte dórský sloup, když ho uvidíte? Možná, ale co takhle kladí, hypostyl, pylon nebo pagodu? Tato kniha je srozumitelným a vyčerpávajícím průvodcem historií architektury včetně tak odlišných kultur, jako byly kultura Mayů, kultura dynastické Číny i renesanční Evropy....

594,- Kč 699,- Kč

Praha středověká

Royt, J. /Karolinum/

Praha, která se začala formovat stejně jako český stát za vlády prvních Přemyslovců koncem 9. století, dospěla ke svému středověkému vrcholu za vlády císaře a krále Karla IV., Lucemburka po otci, Přemyslovce po matce. Detailní znalost české středověké kultury umožnila...

332,- Kč 390,- Kč

Kostnice v českých zemích

Burian, O.; Rendek, J. /Academia/

Kostnice jsou navzdory obecnému povědomí běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly téměř na každém hřbitově. I když si dnes většina z nás pod pojmem kostnice představí objekty monumentální a všeobecně známé, jako je například kostnice v...

Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory

Součková, E. /Academia/

Kniha je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů z 16. století. První část se zabývá osobností písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějšími iluminátory, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience....

676,- Kč 795,- Kč

Ostia - komplet: Svazek 1:Přístav antického Říma, svazek 2: Průvodce archeologickou lokalitou

Hlinovský, P. /Pavel Mervart/

Ostia. Přístav antického Říma. Kniha přináší zevrubné informace o Ostii, antickém přístavu, který v minulosti hrál stěžejní roli v zásobování Říma. Na pozadí událostí římských dějin je v ní popsáno, jak se Ostia vyvíjela a jak se proměňoval její vztah k...

467,- Kč 549,- Kč

Vějdi poutníče: Kostel sv. Jakuba Většího v Libiši

Faktor, O. /VERBUM Publishing/

Středověké nástěnné malířství je hlavním tématem knihy plné poutavého textu a bohatého obrazového doprovodu. Publikace se věnuje významné gotické památce kostelu sv. Jakuba Většího v Libiši na Mělnicku. Význam libišského kostela spočívá především v jeho...

468,- Kč 550,- Kč

Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

Vasari, G. /Leda/

Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, jež Giorgio Vasari publikoval v roce 1550, kdy mu bylo necelých čtyřicet let, jsou nejzábavnější a nejtrvalejší knihou o výtvarném umění, která byla kdy napsána, a současně také prvním velkým dílem umělecké...

636,- Kč 748,- Kč

Architektonické slohy: obrazový průvodce

Hopkins, O. /Grada/

Lámali jste si někdy hlavu nad tím, jaký je rozdíl mezi gotikou a neogotikou? Nebo jak od sebe odlišit baroko a klasicismus? Kniha Architektonické slohy využívá rozsáhlého fotografického materiálu, s jehož pomocí popisuje charakteristické prvky u téměř 300 budov. Výsledkem...

339,- Kč 399,- Kč

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách s ikonografickým úvodem Zdirada J. K. Čecha

Adámek Jan, Čech Zdirad J. K., Royt Jan /Virgo Art/

Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem barvitého světa zobrazování tohoto světce a svým rozsahem je ojedinělý i ve světovém měřítku....

339,- Kč 399,- Kč

Stavitelé katedrál sv. 5.-Katedrála v Remeši: Chrám pro korunovace francouzských králů

Kováč, P. /Ars Auro Prior/

Pátý díl věnovaný katedrále v Remeši uzavírá knižní projekt Stavitelé katedrál, který představuje evropské umění a architekturu 13. století. Všech pět svazků má dohromady celkem 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Svými studiemi do souboru přispělo 34...

509,- Kč 599,- Kč

Art in Unsettled Time: Book illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450)

Studničková, M.;Theisen, M. ed. / Ústav dějin umění Akademie věd/

Třináct studií v anglickém a německém jazyce ukazuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně, a zkoumá, jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského...

442,- Kč 520,- Kč

Cim 2: Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Kubínová, K. /Ústav dějin umění Akademie věd/

Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru...

842,- Kč 990,- Kč

Zámek a zahrady v Kroměříži

kol. autorů /Foibos/

Kniha je věnována souboru nejvýznamnějších kroměřížských památek – Arcibiskupskému zámku, Květné a Podzámecké zahradě, k němuž autoři připojili méně známý areál psychiatrické léčebny. V roce 1998 byly zámek i obě zahrady Květná zahrada a Podzámecká zahrada...

407,- Kč 479,- Kč

Portman: Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliomanie

Hubáčková, V.; Rokytová, B. / Arbor vitae, Památník národního písemnictví/

Josef Portman byl doposud známý nejvíce jako iniciátor legendárního litomyšlského Portmonela kongeniálně do nejmenších detailů vyzdobeného Josefem Váchalem. Kniha poprvé sleduje jednotlivé fazety jeho života a díla. Portman je prezentován nejen svou vydavatelskou činností,...

750,- Kč 0,- Kč

František Kupka. Sujet dans l’objet

Srp, K. /Arbor vitae/

Kniha Karla Srpa věnovaná Františku Kupkovi se zabývá jeho proměňujícím se pojetím abstraktního umění. Soustřeďuje se zejména na Kupkův vztah k neeukleidovské geometrii, lingvistice a soudobé matematice, na souvislosti se sdružením Abstraction-Création a malířem Vasilijem...

332,- Kč 390,- Kč

Retrospektiva: Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století

Bartlová, M. /UMPRUM/

Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komunikační média i jako čistě výtvarná umělecká...

366,- Kč 430,- Kč

Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text

Kubínová, K. ed. /Ústav dějin umění Akademie věd/

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad...

374,- Kč 440,- Kč

Obraz a architektura: Zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu

Navrátil, A. /Barrister & Principal, nakladatelstvím Vutium/

V četných publikacích zabývajících se dějinami umění nebo architektury se kvalita děl posuzuje většinou odděleně, což je někdy na škodu věci. Autor zkoumá fenomén vzájemného ovlivnění umění architekturou a opačně a sleduje historický vývoj tohoto procesu. Kniha s...

366,- Kč 430,- Kč

Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby

Kubík, V. /NLN/

Monografie sleduje výzdobu Padeřovské bible, která se z jazykovědného hlediska řadí k mimořádně významným dílům. Autor kodex hodnotí v kontextu vývoje umění doby husitských válek a zařazuje ho v souvislostech českého i (středo)evropského umění. Koriguje některá...

254,- Kč 299,- Kč

Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku

Zelenková, P. /NLN/

Premonstrátské opatství v Milevsku je nejstarším konventem vzniklým na území jižních Čech. Předkládaná publikace, jež se opírá o nejnovější stavebně historické a archeologické poznatky, popisuje architektonický vývoj areálu kláštera a kostela sv. Jiljí v průběhu...

Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců

Kuthan, J. a kol. /NLN/

Počátky českého státu jsou spjaty s christianizací země. Byl to v pozdním 9. století Bořivoj, první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců, který postavil první kostely na Levém Hradci a v prostoru Pražského hradu. Do řad světců z vladařského rodu vstoupila...

1 444,- Kč 1 699,- Kč

Pramen dokonalé útěchy: O kázání, zpovídání a eucharistické úctě

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Soubor Pramen dokonalé útěchy: O kázání, zpovídání a eucharistické úctě zahrnuje tři příspěvky k prohloubení duchovního života. Text nabízí k oněm tématům také prakticky cílené otázky k vyhodnocení. Například: můžeme upřednostňovat úlohu společenství před...

94,- Kč 110,- Kč

Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea: ze sbírek Národního muzea

kol. autorů /Národní muzeum/

Odborná publikace představuje Slavětínský oltář - významnou středověkou malířskou památku ze sbírek Národního muzea. Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný utrakvistický oltář v Čechách. Chronologicky předkládá fakta od jeho předpokládaného vzniku přes jeho...

306,- Kč 360,- Kč

Praha univerzitní

Petráň, J.; Petráňová, L. /Karolinum/

Praha je centrem univerzitní vzdělanosti už bezmála sedm století. Psal se 7. duben roku 1348, kdy český král a budoucí římský císař Karel IV. založil ve svém sídelním městě první vysoké učení na sever od Alp a na východ od Rýna. Své výsadní postavení ve střední...

0,- Kč 0,- Kč

Dějiny umění Latinské Ameriky

Brenišínová, M.; Krížová, M. /Karolinum/

Dějiny umění Latinské Ameriky vznikly v dílně Střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy na základě přednášek autorek knihy. Cílem publikace je poskytnout zájemcům z řad studentů i veřejnosti základní přehled o dějinách umění tohoto regionu. Představit jim...

Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680

Heisslerová, R.; Vácha, Š. /Academia/

„Antonín Stevens ze Steinfelsu, svého času proslulý malíř v Praze, který se rovnal Škrétovi“ či „význačný a slavný malíř pan Matěj Zimprecht, budoucí druhý Škréta, pakliže by mu byl dopřán život“, to jsou dobové charakteristiky dvou pražských malířů druhé...

1 020,- Kč 1 200,- Kč

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách

kol. autorů /Virgo Art/

Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem barvitého světa zobrazování tohoto světce a svým rozsahem je ojedinělý i ve světovém měřítku....

339,- Kč 399,- Kč

Krkonoše. Karkonosze. Riesengebirge.: Na starých rytinách a litografiích. Na dawnych rycinach i litografiach. Alte stiche und lithografien

Bergmann, P. /Broumovsko Organic/

Kniha představuje přes 150 mnohdy unikátních grafik z let 1740 - 1900, které ve své většině nebyly od doby svého vzniku již nikdy publikovány ani reprodukovány. Rytiny a litografie pochází ze sbírky autora knihy Petra Bergmanna, uměleckého producenta, sběratele map a...

Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000

Petrasová, T.; Švácha, R. ed. /Arbor vitae/

Kniha poprvé sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem,...

2 125,- Kč 2 500,- Kč

Wenceslaus Hollar Bohemus: Ze sbírek Památníku národního písemnictví

Vlášková, B. /Památník národního písemnictví/

Publikace prezentuje formou úvodní stati a katalogových hesel soubor volných grafických listů i knižních ilustrací jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století pocházejících ze sbírek Památníku národního písemnictví. Představena je zde kolekce leptů Václava...

332,- Kč 390,- Kč

Portály z okruhu Benedikta Rieda I: Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století

Ramešová, M. /Tomáš Halama/

Tvorba Benedikta Rieda ve službách Vladislava Jagellonského byla jedním z vrcholů stavitelské kultury přelomu 15. a 16. století. Zásluhou zahraničních kontaktů královské huti se v okruhu tohoto mimořádného architekta od 90. let 15. století začaly v Čechách vedle aktuálních...

221,- Kč 260,- Kč

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Kovář, D.; Lavička, R. /Národní památkový ústav/

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v...

298,- Kč 350,- Kč

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska

Ourodová-Hronková, L. /Národní památkový ústav/

Region Třeboňska a Hlubocka je možné vymezit rozsahem zdejších bývalých panství. Činnost jejich majitelů proměňovala podobu této části jihočeské krajiny po celá staletí. Její svébytný výraz byl již od středověku formován zejména aktivitami rodu pánů z Růže...

Flint, A. /Barrister & Principal/

Le Corbusier, muž s typickými černými kulatými brýlemi, je jednou z nejdiskutovanějších a nejrozporuplnějších osobností moderní doby. Obdivovateli bývá oslavován jako „otec“ moderní architektury, jako nejvýznamnější architekt dvacátého století, jenž změnil nejen...

Ordo et paupertas

Rywiková, D.; Lavička, R. ed. /FF OU/

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší celkem čtrnáct kapitol zaměřených zejména na krumlovské ženské duchovní komunity – klarisky a františkánské terciářky (bekyně), jejichž...

421,- Kč 495,- Kč

Praha na prahu moderny: Velký průvodce po architektuře 1850–1900

Hroch, P.; Lukeš, Z. /Paseka/

Autoři oblíbené série Praha moderní přináší knihu o pražské architektuře druhé poloviny 19. století. Uprostřed zdánlivě neochvějně panujících stylů – klasicismu, romantismu a historismu – se hlásí o slovo nový umělecký výraz – secese. Průvodce zachycuje slovem...

339,- Kč 399,- Kč

Architektura Albrechta z Valdštejna /2 svazky/: Italská stavební kultura v čechách v letech 1600 -1635

Uličný, P. a kol. /NLN/

V dějinách české architektury je jen málo postav, které by byly srovnatelné s vášnivým stavebníkem, jakým byl Albrecht z Valdštejna. Tato kniha pojednává o jeho stavbách realizovaných v Praze a Frýdlantském vévodství a na základě porovnání s předcházející a...

2 049,- Kč 2 499,- Kč

Krásný sloh a Jižní Tyroly

Meluzínová, R. /NLN/

Vztah nástěnné a deskové malby Jižních Tyrol k malbě krásnoslohé, zvláště bohemikální, je téma v literatuře mnohokrát zmiňované, dosud však nepodrobené pečlivé analýze. Ne zcela vyjasněný zůstává i původ krásnoslohých motivů ve sledované oblasti. Kromě...

229,- Kč 269,- Kč

Umělecká Vídeň: Průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů

Fiala, V. /NLN/

Druhé přepracované a rozšířené vydání znovu provází čtenáře rakouskou metropolí. Částečně splácí velký dluh, který stále máme vůči hlavnímu městu našeho jižního souseda, kterým prošly statisíce našich krajanů, přičemž mnozí z nich získali světovou...

373,- Kč 439,- Kč

Ve společenství bohů a hrdinů: Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650–1690

Miltová, R. /NLN/

Antická mytologie tvořila nezastupitelnou součást barokní nástěnné malby, neboť se stala očekávatelnou formou (nejen) světské reprezentace, plníc tak prostory většiny zámeckých a palácových rezidencí. Šíře dané problematiky je obrovská, protože takřka všechny paláce...

Pučalík, M. /NLN, Katolická teologická fakulta/

Kniha popisuje vývoj řádu křižovníků s červenou hvězdou, který se z nevelké řeholní komunity stal zásadním hybatelem barokní kultury. S podporou velmistra řádu Františka Matouše B?hmba, jenž vedl řeholní komunitu bezmála třicet let, proběhla řada barokizací...

339,- Kč 399,- Kč

Václav Hollar 1606-1677: Kresby

Volrábová, A. /Národní galerie v Praze/

Monografie věnovaná jednomu z nejvýznamnějších umělců 17. století, grafikovi a kreslíři Václavu Hollarovi, se zaměřuje speciálně na jeho kreslířské dílo. Obsahuje umělcovu biografii s novými poznatky o jeho životě, stať o sběratelství jeho kreseb v průběhu staletí...

Petr Brandl: I.+ II.

Neumann, J. /NG/

První monografie nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách Petra Brandla (1668–1735) je členěna do dvou svazků. První obsahuje stať o autorovi Jaromíru Neumannovi (1924–2001) a po ní následuje dvanáct studií mapujících jak život Petra Brandla, tak jeho tvorbu...

Císař Karel IV. 1316–2016

Fajt, J. ed.; Hörsch, M. ed. /NG./

Katalog výstavy, uspořádané u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV., se věnuje zejména osobnosti panovníka a jeho politické a mocenské reprezentaci. Představuje vědecké poznatky získané v posledním desetiletí v rámci mezinárodních badatelských projektů. V...

1 275,- Kč 1 500,- Kč

Rozmanitosti kresby: italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách = The diversities of drawing : italian drawing of the High and Late Baroque from Bohemian and Moravian public collections

Kazlepka, Z.; Zlatohlávek, M. /Moravská galerie v Brně, Katolická teologická fakulta/

Publikace „Rozmanitosti kresby“ představuje formou katalogu a úvodních kapitol nejdůležitější kresby Italských mistrů vrcholného a pozdního baroka, které jsou uloženy ve veřejných sbírkách v České republice, především v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v...

578,- Kč 680,- Kč

Praha secesní

Wittlich? P. /Karolinum/

Na přelomu 19. a 20. století prochází Praha zásadní proměnou: stává se opět reprezentačním centrem života českého národa a vyrůstá ve velkoměsto s požadavky modernosti, jež se ovšem neobejde bez rozsáhlejší asanace pražského Starého Města. Vedle staveb v...

306,- Kč 360,- Kč

Praha barokní

Vlnas, V. /Karolinum/

"Praha barokní" pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století. Renomovaný český historik umění Vít Vlnas při svém zpracování daného období vývoje Prahy v jejích hmotných a duchovních proměnách...

357,- Kč 420,- Kč

Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Adamcová, K.; Zahradník, P. /Karolinum/

Monografie přináší komplexní „biografii“ jednoho z nejzajímavějších a největších sochařsko-architektonických děl vztyčených v Čechách v souvislosti s morovou epidemií v letech 1713–1715. Monument postavený v prostoru, který v dané době fungoval jako cour d’honneur...

306,- Kč 360,- Kč

Sixtinská kaple

Paolucci, A. /Universum/

Praktický obrazový průvodce Sixtinskou kaplí představuje malířskou výzdobu kaple v její úplnosti: fresky významných italských malířů 15. století na stěnách, Michelangelovy stropní malby i dílo, které o čtvrtstoletí později vytvořil na západní stěně kaple –...

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II

Voit, P. /Academia/

Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace pomalu, izolovaně a ve srovnání s cizinou specificky....

808,- Kč 950,- Kč

Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016)

Pánková, M.; Matyášová, A. /Academia/

V dějinách světového myšlení a pedagogiky není mnoho autorů, kteří svým dílem obsáhli tak širokou paletu témat a trvale vyvolávali takový zájem jako Jan Amos Komenský (1592-1670). Čím více let uplynulo od doby, kdy žil, tím hlouběji jeho odkaz zasahuje moderní...

468,- Kč 550,- Kč

Perseus & Medusa: Zobrazení mýtu od počátku do dneška

Bažant, J. /Academia/

Ztvárnění antických mýtů jsou dnes pro většinu lidí nesrozumitelná. A to je škoda. Cílem této knihy je, aby neohrožený Perseus, hrůzná Medusa, obětavá Danae, krásná Andromeda a tajemný Pegas znovu promluvili. Publikace ovšem není určena pouze odborníkům, její text je...

Benediktini I.+ II.-Barokní nástěnná malba v Českých zemích

Mádl, M. /Academia/

Kniha shrnuje výsledky projektu zaměřeného na dokumentaci a interpretaci nástěnných maleb 17. a 18. století v klášterech benediktinů na území Čech a Moravy. Pojednává o monumentální malířské výzdobě klášterních komplexů v Břevnově, Broumově, Rajhradu, Kladrubech,...

1 353,- Kč 1 650,- Kč

Slapy & Santini - Barokní kostel sv Petra a Pavla.1716-2016

Macek, P. a kol. /Obec Slapy/

U příležitosti 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve středočeských Slapech vychází unikátní obrazová publikace mapující historii jedinečné stavby, jejíž vzhled zásadně formoval přední barokní architekt evropského významu -Jan Blažej Santini-Aichel. V knize...

410,- Kč 495,- Kč

Pražské usedlosti

Lašťovková, B. /Scriptorium/

Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkává svého třetího vydání, kromě drobných upřesnění se dočkává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, kde byly použity jak mnohé historické fotografie, tak zcela nové.

Stopy tuše (čínské malířské texty)

Král, O. /Galerie Zdeněk Sklenář/

S komentáři a průvodními texty vychází první česká překladová antologie čínských klasických malířských textů, kterými mistři tušové malby formulovali a komentovali své umění v nejrůznějších epochách jeho vývoje a zrání. Tak vznikal bezmála dvoutisíciletý...

484,- Kč 590,- Kč

Slovanský klášter Karla IV.-Zbožnost, umění, vzdělanost

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka. První část...

176,- Kč 220,- Kč

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Mezihoráková, K. /

Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve středověkém období jednalo o důležitý fenomén – do poloviny 14. století vznikl na našem...

287,- Kč 350,- Kč

Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců

kol. autorů /Národní památkový ústav/

Středověké jižní Čechy mnoha čtenářům splývají především s Vítkovci a Rožmberky, nesprávně považovanými za „odvěké nepřátele“ královských Přemyslovců. Pro plnější poznání středověkých základů jihočeského kulturního prostoru je však nutné věnovat...

422,- Kč 496,- Kč

Johann Georg de Hamilton (1672–1737)-Malíř zvířat a lidí

Ourodová-Hronková, L. /Národní památkový ústav/

Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní a psů. Od samého počátku 18. století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. Působil převážně ve Vídni a od roku 1705 na jihočeských zámcích...

816,- Kč 1 020,- Kč

Ani Bůh ani člověk-Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění

Kessler, H. L. /Barrister & Principal/

Ani Bůh ani člověk. Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění je jednou z recentních prací Herberta L. Kesslera, která vyšla poprvé v roce 2007 jako součást ediční řady zabývající se literárními prameny k výtvarným dílům. V centru pozornosti této knihy...

236,- Kč 295,- Kč

Přímluva za současnost: Umění v sakrálním prostoru

Schmidt, N. /Triáda/

Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké a architektonické počiny v jiných církevních i necírkevních prostorech, které však se zkušenostmi z...

422,- Kč 496,- Kč

Arménské knižní umění v průběhu staletí / The Art of The Armenian Book through the Ages-Ti, kdo pili z toků Ducha / They who imbibed the effusions of the Spirit

Utidjan, H. /Pavel Mervart/

Předkládaný katalog Arménské knižní umění v průběhu staletí ? „Ti, kdo pili z toků Ducha“ vychází při příležitosti stejnojmenné výstavy, která se uskuteční v Národní knihovně České republiky od 11. do 25. října 2016. Kniha obsahuje fotografie a popisky (ve...

559,- Kč 699,- Kč

Pionýři a roboti: Československá ilustrace a vizuální kultura 1950 - 1970

Ryška, P.; Šrámek, J. /Paseka/

Objevná monografie badatelů v oblasti výtvarné kultury mapuje zlatou éru československé ilustrace, kdy po létech stalinistického socialistického realismu začaly do vizuální tvorby pronikat nejprogresivnější postupy. Vedle pérovek se znovu objevily koláže a kombinované...

Hradní kaple III. Doba poděbradská a jagellonská

Záruba, F. /NLN/

Závěrečný třetí svazek Hradních kaplí pojednává především o době vlády Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského, byť panovník tehdy definitivně ztratil své postavení výsadního stavebníka. Jedinou velkou realizací se tak stala kaple na Křivoklátě, kterou...

270,- Kč 329,- Kč

Kde jest, ó smrti, osten tvůj?-Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku

Jakubec, O. /NLN/

Epitafní památníky představují jedno z nejpozoruhodnějších témat výtvarné kultury 16. a 17. století, ale i klíčový fenomén sepulkrální kultury. V období renesance se zformoval typický epitaf, nejčastěji sestávající ze tří komponent (zobrazení zesnulého;...

456,- Kč 556,- Kč

Karel IV.-Císař a český král – vizionář a zakladatel

Kuthan, J.; Royt, J. /NLN/

V osobě Karla IV. stanul na českém i říšském trůnu panovník, jenž si byl plně vědom své osudové úlohy. Byl osobností výjimečného duchovního rozměru. Jeho duchovní kreativita a vizionářství byly provázeny věcnou střízlivostí a praktickým rozmyslem. Díky vzácnému...

Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500 - 1550)

Hamsíková Nespěšná, M. /NLN/

Lucas Cranach starší byl umělcem všestranného talentu, jehož výtvarná estetika nalezla ve své době nebývalou odezvu a zasáhla i do Čech prostřednictvím jeho žáků a následovníků. Jeho malířská dílna tvořila pro dvůr saských kurfiřtů malby s vytříbeným...

409,- Kč 499,- Kč

Dlouhý stín císaře Karla IV.-K recepci lucemburské panovnické reprezentace v severovýchodních teritoriích Svaté říše římské

Fajt, J. /Národní galerie v Praze/

Studie pohlíží na středoevropské umění za vlády Lucemburků v širším geografickém záběru. Jejím cílem je analyzovat z lucemburského, respektive z pražského pohledu uměleckou situaci ve čtyřech vybraných regionech a lokalitách zcela rozdílného politického statusu, a...

779,- Kč 950,- Kč

Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě-Od návrhu k provedení

Hladík, T. /Národní galerie v Praze/

Publikace se zabývá fenoménem sochařské dílny v období 17. a 18. století ve střední Evropě, kdy základní oporou veškeré sochařské práce byla vedle osobní invence mistra a jeho tovaryšů dílenská sbírka modelů, v jejichž rámci byly vždy nejvíce oceňovány prvé...

410,- Kč 500,- Kč

Kniha vějířů

Honcoopová, H.; Mostow, J.; Yasuhara, M. ed. /Karolinum/

Unikátní rukopis sbírky 120 japonských básní ilustrovaných v kartuších ve tvaru vějířů z konce 16. století je nejrozsáhlejším dochovaným originálem žánru tzv. knih vějířů (ógi no sóshi) na světě. V roce 1906 ho přivezl ze své první cesty do Japonska český...

344,- Kč 420,- Kč

Praha - zahrady a parky

Pacáková - Hošťálková, B. /Karolinum/

Pevnou součástí tisíciletého vývoje české metropole je rovněž formování pražských zahrad a parků – palácových, hradních, klášterních, soukromých i veřejných. Ucelenou představu o procesu jejich zakládání a proměn v historických a slohových souvislostech autorka...

344,- Kč 420,- Kč

A Book of Fans

Honcoopová, H.; Mostow, J.; Yasuhara, M. /Karolinum/

Národní galerie v Praze má v držení unikátní japonský ilustrovaný rukopis Ögi no söshi (Kniha vějířů) – soubor poezie waka s ilustracemi ve tvaru vějířů. Tento básnický směr byl rozšířený od konce období Muromači (1336-1573) až do raného období Edo (1603-1867)....

Ikonografie: témata, motivy, interpretace-Kniha k poctě Jana Royta

kol. autorů /Karolinum/

Již z letmého pohledu na předložené studie je zřejmé, že obor pěstovaný pod vžitým titulem „ikonografie křesťanského umění“ se neustále a nevyhnutelně prolíná s „klasickou ikonografií“, jejíž doménou jsou odkazy na antiku ve všech možných následných...

Liber viaticus Jana ze Středy: Komentářový svazek ke zmenšené fotografické reprodukci rukopisu XIII A 12 knihovny Národního muzea v Praze

Vaculínová, M. ; Brodský, P. ed. /Academia/

Liber viaticus si dal pořídit Jan ze Středy, vzdělaný a uměnímilovný prelát z nejužšího okruhu rádců a důvěrníků Karla IV., mezi lety 1353 a 1364. Po obsahové stránce jde o breviář, ale důležitá je především malířská výzdoba. Ve vynikající práci iluminátora se...

Praha Karla IV.

Royt, J. /Karolinum/

Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347 –1378) mimořádně příznivými. Po Karlově korunovaci v roce 1355 na...

312,- Kč 390,- Kč

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku

Rywiková, D. /FF OU/

Filozofická fakulta Ostravské univerzity vydala nedávno nejnovější práci historičky umění Daniely Rywikové nazvanou Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku. Smrt představuje v umění i filozofii všech civilizací a kultur univerzální a...

520,- Kč 520,- Kč

Idea-Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění

Panofsky, E. /Malvern/

Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii a ikonologii. Tato kniha vychází z přednáškového cyklu pořádaného E. Cassirerem na Warburg Institute v Londýně a zabývá se proměnami platónského pojmu...

238,- Kč 297,- Kč

Santini

Kunc, V.; Růžička, S. /Vladimír Kunc/

Jedná se o poutavý životopis a popisy dvaceti děl Jana Santiniho Aichela zpracovaný Stanislavem Růžičkou, který patří mezi přední znalce jeho díla, a dokreslený barevnými fotografiemi Vladimíra Kunce. Příležitost k putování po stopách geniálního architekta.

Stavitelé katedrál sv. 1.-Katedrála v Chartres-Francouzské umění rané a vrcholné gotiky

Kováč, P. /ARS AURO PRIOR/

Katedrála v Chartres nám nabízí nejautentičtější dojem o tom, jak v době vrcholného středověku vypadala a působila francouzská gotická katedrála. Jako zázrakem se jí vyhnuly všechny pohromy a války, takže dnes můžeme plně obdivovat její vznosnou architekturu i...

311,- Kč 389,- Kč

Blatná děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Lavička, R.; Červenka, V. /Veduta/

Před pěti sty lety, 8. září 1515 vysvětil olomoucký biskup Martin Göschl přestavěný a nově zaklenutý kostel v Blatné symbolicky o svátku Narození Panny Marie. K tomuto důležitému jubileu vychází kniha, která sleduje nejen osm set let historie významného středověkého...

270,- Kč 270,- Kč

Bauhaus

Whitford, F. /Rubato/

Bauhaus - jedna z nejproslulejších škol výtvarného umění nejen 20. století, byl založen roku 1919 v německém Výmaru architektem Walterem Gropiusem a v roce 1933 byl v Berlíně násilně rozpuštěn nacisty. Navzdory své krátké existenci měl zásadní vliv na vývoj výtvarného...

Mezi uměním a revolucí

Modotti, T.; Bortlová, H. /ed. /Labyrint/

Fotografka, herečka a politická aktivistka Tina Modotti (1896–1942) byla ve své době v avantgardních uměleckých a politických kruzích stejně slavná a uznávaná jako dnes mnohem známější výtvarnice Frida Kahlo, s níž ji pojilo blízké přátelství. Unikátní výbor z...

Zelená hora-Žďársko Jana Santiniho

Sedlák, J.; Kroupa, J. /Foibos/

Návštěvníka Žďáru nad Sázavou zaujme již z dálkových pohledů krystalická hmota architektury někdejšího poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Když pak následně projde prstencem ambitů a vstoupí na nádvoří chrámu, neubrání se pocitu nadpozemské...

Krajina - sídlo - obraz-Romantický řád Jiřího Jana Buquoye

Trnková, P. ed. /Ústav dějin umění Akademie věd/

Ústřední téma knihy představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v Čechách v polovině 19. století, zejména s ohledem na jeho zájmy v oblasti krajinotvorby, architektury, sběratelství, vlastní umělecké tvorby i...

320,- Kč 400,- Kč

Setkávání-Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

kol. autorů /Ústav dějin umění Akademie věd/

Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Tématika textů je nejen...

320,- Kč 400,- Kč

Vznešenost & zbožnost-Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

kol. autorů /Studio JB, Západočeská galerie v Plzni/

Reprezentativní publikace poskytuje první odborné syntetické zpracování umělecké produkce na tomto území v období od počátku 17. století do druhé poloviny 18. století. Poukazuje na specifičnost rozsáhlé umělecké produkce regionu, kdy vedle regionálních umělců jsou...

Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918-München – leuchtende Kunstmetropole 1870–1918

Filip, A.; Musil, R. /Studio JB/

Mnichov byl v době kolem roku 1900 živou kulturní metropolí přitažlivou pro umělce z celého světa. Mnichovská Akademie umění si postupně vybudovala pověst nejprestižnějšího uměleckého učiliště ve střední Evropě. V Mnichově bylo roku 1892 založeno první...

792,- Kč 990,- Kč

Claude Monet

Tetiva, V. /Regulus/

Nová monografie z pera předního českého historika umění, který dlouhá léta pracoval jako kurátor Alšovy jihočeské galerie a specializoval se kromě českého moderního umění na francouzské malířství přelomu 19. a 20.století, nám přináší nový pohled na zakladatele...

André Derain

Klivar, M. /Regulus/

Po dlouhých letech vychází monografie jednoho z největších evropských malířů 20.století z pera českého historika umění. André Derain fascinoval svým dílem české milovníky výtvarného umění již před první světovou válkou, když vystavoval na podnět Kubišty a prof....

Na dřevě malované-Náboženská výzdoba lidového nábytku

Kafka, L.; Mevaldová, H. /Lika Klub/

Jedinečná a zcela unikátní publikace, první svého druhu v českých zemích, se zabývá úžasnou problematikou – náboženskou výzdobou dřevěného lidového nábytku. Monografie přístupnou formou přibližuje nejširšímu kruhu zájemců tuto nádhernou součást lidového...

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

kol. autorů /Národní památkový ústav/

Českobudějovický kostel sv. Mikuláše byl ve 13. století založen českým králem Přemyslem Otakarem II., rozšířen byl v závěru 14. století a velkolepě pozdně goticky přestavěn po roce 1520. Nad prostorem chrámového trojlodí tehdy byla vztyčena působivá stanová střecha....

288,- Kč 360,- Kč

Snídaně u Sothebyho-Svět výtvarného umění od A do Z

Hook, P. /Kniha Zlín/

Jestliže stojíte před uměleckým dílem v muzeu nebo ve výstavní síni, obvykle si pokládáte dvě otázky: 1) Líbí se mi? A následně 2) Kdo je autorem? Jestliže stojíte před uměleckým dílem v aukční síni nebo v galerii obchodníka s uměním, budou po těchto dotazech...

167,- Kč 209,- Kč

Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Wagner, E.; Westreichová Wagnerová, T. /Kniha Zlín/

Konzultanti v otázkách umění Thea Westreichová Wagnerová a Ethan Wagner s využitím svých rozsáhlých zkušeností, které nasbírali za léta spolupráce se sběrateli a uměleckými institucemi, nabízejí prostřednictvím deseti tematických kapitol zasvěcený, ale přitom laikům...

399,- Kč 499,- Kč

Hradní kaple II. doba lucemburská

Záruba, F. /NLN/

Druhý svazek Hradních kaplí se věnuje převážně 14. a počátku 15. století, tedy době lucemburské. V předešlém svazku jsme se měli možnost seznámit s kaplemi ze 12. a především pak ze 13. století, které ve většině případů vznikly na královských hradech. Ve 14....

319,- Kč 399,- Kč

Zámecké interiéry-Pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století

Lukášová, E. /NLN/

Mezi aristokratickými sídly Čech a Moravy jsou zachovány zámky, jejichž interiéry, sály a apartmány si po mnoho staletí uchovávají svou původní výzdobu i části svého původního vybavení a sbírek. Dnes jsou tyto prostory hmotnými prameny, jež spolu se zachovanou...

351,- Kč 439,- Kč

Umělecký Řím

Fiala, V. /NLN/

Příchuť Říma je poněkud jiná než bouřlivý a proměnlivý duch pařížské avantgardy. I průvodce jeho ulicemi musí přijmout skutečnost, že směs pompézního antického odkazu a velkolepých dějin výtvarného umění a architektury lze jen těžko popsat jednoduchou formou....

311,- Kč 289,- Kč

Dějiny odívání-Šperk od antiky po současnost

Křížová, A. /NLN/

Touha člověka po zkrášlení těla a oděvu existuje již od pravěku. Podobu evropského šperku předurčila antická civilizace, která byla poučena ve vyspělých technologiích Předního východu, a stala se východiskem pro středověký způsob zdobení. V průběhu dějin se šperk...

Picassův svět-Ilustrovaná historie života a díla Pabla Picassa

/Slovart/

Pablo Picasso, jeden z nejznámějších a nejzajímavějších umělců 20. století, je autorem množství děl z mnoha výtvarných oborů. Vytvořil celou řadu maleb, kreseb, litografií i sochařských a keramických artefaktů, od malých dřevěných sošek kytar až po rozměrné...

Johann Adalbert Angermeyer (1674–1742)- Pražský malíř kabinetních obrazů

Seifertová, H. /Národní galerie v Praze/

Významný představitel kabinetního pojetí malby a první specialista na malbu zátiší v Čechách se věnoval malbě květin, ovoce, přírodních zákoutí, loveckých výjevů a ojedinělých témat vyvolaných objednávkou. Počátky Angermeyerovy umělecké činnosti jsou spojeny s...

394,- Kč 480,- Kč

Giovanni Battista Piranesi

Kubíková, B ed. /Národní galerie v Praze/

Výstavní katalog představuje G. B. Piranesiho, který patří mezi největší osobnosti italského umění 18. století. Školený architekt a scénograf se do dějin zapsal především jako mimořádný grafik, jehož originální výtvarný jazyk je obdivován do dnešních dnů. Ve své...

Rakušan z Jihlavy

Geist, Z. /Parolaart/

Kniha popisuje pozoruhodný životní příběh a dílo malíře 18.století Dominika Oesterreichera. Tento jihlavský rodák pocházel z majetné měšťanské rodiny, což mu umožnilo věnovat se po deset let studiu umění v Neapoli a Římě. Zde se seznámil s nastupujícím uměleckým...

Umění a život v modernistické Praze-Karel Čapek a jeho generace

Ort, T. /Argo/

Kniha amerického literárního historika a vysokoškolského pedagoga Thomase Orta se zabývá, jak už název napovídá, osobností Karla Čapka v kontextu „čapkovské generace“ spisovatelů a umělců období, které začíná před první světovou válkou a končí Čapkovou smrtí....

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách 1340-1550

Royt, J. /Karolinum/

V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I....

Barokní architektura v Čechách

Bachtík, J.; Biegel, R.; Macek, P. ed. /Karolinum/

Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie. Autoři se věnují nejen tvorbě špičkových architektů,...

960,- Kč 1 200,- Kč

Pravda zvítězila-Výtvarné umění a husitství 1380-1490

Bartlová, M. /Academia/

Kniha poprvé ukazuje jednu kapitolu českých dějin umění: výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím. Donedávna se zdálo, že nic takového neexistovalo, a teprve výstava a publikace Umění české reformace (2010) ukázaly, že jde o kulturně bohaté a zajímavé téma. Práce...

680,- Kč 850,- Kč

Zděné zvonice České republiky

Kuča, K. /Academia/

Průvodce mapuje všechny zděné zvonice kostelních areálů v České republice. Těch se dochovalo 253, z toho 204 v Čechách a 49 na Moravě. Jejich stáří sahá od 14. století do nejnovější doby. Nejpočetnější jsou zvonice venkovských kostelů, vyskytují se však také u řady...

520,- Kč 650,- Kč

Dřevěné a polodřevěné kostely a zvonice České republiky

Kuča, K. /Academia/

První publikace, která mapuje všechny dřevěné i polodřevěné kostely, kaple a zvonice kostelních areálů v České republice. Celkem se takových staveb u nás dochovalo 330. Kromě dobře známých staveb se v literatuře některé objevují poprvé. Jejich stáří sahá od 15....

556,- Kč 695,- Kč

Architektura - vláda - země-Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české

Němec, R. /Scriptorium/

Monografie R. Němce analyzuje rezidence Karla IV. na rodovém území Lucemburků ve střední Evropě: Pražský Hrad, Lauf v Horní Falci, Mylau ve Fojtlandsku, Ojvín a přidružené objekty v Žitavsku a Tangermünde v Braniborsku. Architektonické komplexy jsou zařazeny do panovníkovy...

534,- Kč 667,- Kč

Krajinář Ferdinand Runk (1764-1834)

Havlová, M. /Národní památkový ústav/

Výpravná publikace odkrývá sbírku více než 150 vedut zachycujících úchvatné scenérie alpské horské krajiny, jihočeské hrady a zámky a další místa spojená s rodem Schwarzenbergů. Na 160 stranách autorka vykresluje životní příběh freiburského rodáka a absolventa...

403,- Kč 504,- Kč

Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká a Český Krumlov

Cichrová, K. /Národní památkový ústav/

Tapiserie reprezentují jeden z nejušlechtilejších a nejkrásnějších řemeslných výtvorů, který kdy zdobil a zútulňoval lidské příbytky. Zřejmě nejrozsáhlejší hradozámeckou kolekcí nástěnných koberců na území České republiky se pyšní zámky Hluboká a Český...

797,- Kč 996,- Kč

Románská symbolika-Duch 12. století

Davy, M.-M. /Malvern/

Slavná francouzská medievistka Marie-Madeleine Davy (1903-1998) ve své knize Románská symbolika zkoumá úlohu symbolů v románském umění a role symboliky v životě člověka 12. století. V širokém rozpětí od mystických textů, přes architekturu až po grálovou literaturu...

278,- Kč 348,- Kč

Záhyb-Leibniz a baroko

Deleuze, G. /Herrmann & synové/

Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z mnohých perspektiv nahlíží na zásadní problémy uspořádání světa, jako...

Hvězda-Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

kol. autorů /Artefactum/

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům. Autoři jej uvedli nejen do...

536,- Kč 670,- Kč

Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichla-na severním Plzeňsku

Bukačová, I. /Machart/

Běžná cena: 299 Kč U nás ušetříte: 30 Kč (10 %) Naše cena dnes: 269 Kč Odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677-1723) představuje jedinečný a ucelený soubor barokních staveb, výrazně ovlivňujících...

Umění jako terapie

Armstrong, J.; Botton, A. de /KNIHA ZLÍN/

Často slýcháme, že umění je velmi důležité. Jen zřídka se ale dozvíme, proč vlastně. Alain de Botton a John Armstrong jsou přesvědčeni, že umění nám může pomoci řešit ta nejniternější a zároveň nejobyčejnější dilemata: Proč mě nebaví moje práce? Proč mi...

535,- Kč 669,- Kč

Erwin Müller

Habánová, A. ed. /Arbor vitae/

Osobitá tvorba českého Němce Erwina Müllera dochovaná v Oblastní galerii v Liberci a několika soukromých sbírkách v Čechách vznikala ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Její značná část byla v pohnutých dobách po konci druhé světové války zachráněna před...

Cézanne: Krajina jako umění

Machotka, P. /Arbor vitae/

Kniha předního, celosvětově uznávaného cézannovského badatele Pavla Machotky staví tvorbu Paula Cézanna do nového světla. Slavný umělec je často hodnocen pouze z hlediska významu, který sehrál v dějinách malířství – jako předchůdce kubistů a otec moderního umění....

1 025,- Kč 1 250,- Kč

Hradní kaple I. doba přemyslovská-Kaple doby přemyslovské

Záruba, F. /NLN, KTF UK v Praze/

Architektonický, umělecký a funkční vývoj hradních kaplí představuje mimořádně zajímavé téma, které dosud nebylo souhrnně zpracováno. Řada dochovaných hradních kaplí přitom poskytuje nebývale kvalitní ukázky středověké (nejen) sakrální architektury. Kaple byla...

Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura

Kuthan, J. /KTF UK v Praze/

Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví její odkaz a živé poselství pro dnešní evropské...

399,- Kč 499,- Kč

Na co se to vlastně díváme?-150 let moderního umění v cuku letu

Gompertz, W. /NLN/

Autor klade zásadní otázky, na které je někdy člověku trapné se zeptat. Nemluví snobským jazykem uměleckých kurátorů, a přesto nás nenechá na pochybách o své erudovanosti a hluboké znalosti tématu. Po přečtení nebudete možná z příští návštěvy galerii či muzea...

399,- Kč 499,- Kč

Johann Hiebel (1679-1755)-Malíř fresek středoevropského baroka

Fronek, J. /NLN/

Kniha je první souhrnnou prezentací Hiebelovy tvorby. Vedle shromáždění a zhodnocení dosavadních poznatků zahrnuje zejména aktuální archivní výzkum a podrobnou dokumentaci a rozbor malířského díla. Malíř Johann Hiebel (1679–1755), původem ze Švábska, byl jedním z...

559,- Kč 699,- Kč

Proč to je umění-100 moderních děl od Muncha po street art

Hodge, S. /Slovart/

Když se někdy díváme na některé dílo abstraktního umění, utrousíme: Tohle by přece zvládlo pětileté dítě. Autorka odhaluje pomýlenost takového pocitu a vysvětluje, že nejlepší díla moderního umění jsou ve skutečnosti výsledkem složitých úvah a výjimečného...

Vatikán

Grebe, A. /Slovart/

Luxusní publikace přináší ve 22 kapitolách, uspořádaných podle jednotlivých vatikánských muzeí, reprodukce všech maleb starých mistrů z vatikánských muzeí a navíc stovky dalších uměleckých pokladů z papežských sbírek. Vatikán patří k nejčastěji navštěvovaným...

Trans montes-Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách

Mudra, A.; Ottová, M. ed./Filozofická fakulta UK v Praze, Tomáš Halama/

Titul knihy Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách odkazuje k modelu otevřené kulturní výměny v uměleckém regionu, který se rozkládá podél zemské hranice mezi Čechami a Saskem. Autorský tým, který se k práci na této knize sešel na půdě...

392,- Kč 490,- Kč

Umění a kýč

Kulka, T. /Torst/

Třetí rozšířené vydání studie, která se zabývá dvěma různými tématy. První téma je zcela konkrétní a týká se specifické podstaty kýče. Druhé se vztahuje k všeobecné problematice hodnocení uměleckého díla. V první části této studie se stanovují kritéria pro...

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Šimandl, J. /Karolinum/

Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi...

140,- Kč 165,- Kč

Praha rudolfínská

Fučíková, E. /Karolinum/

Praha rudolfínská přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576– 1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů a dobrodruhů. Řečeno s autorkou: každý, kdo v říši i mimo ni...

292,- Kč 365,- Kč

Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích

Štěpánek, P. /UPO/

Publikace Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích obsahuje příspěvky 22 odborníků z České republiky i ze zahraničí, které byly prezentovány na stejnojmenné konferenci konané v Olomouci r. 2012. Vícejazyčné texty se soustřeďují na postavu sv....

Vatikán

Collins, P. M. /Knižní klub/

Obrazová publikace Michaela Collinse, irského kněze a vatikánského arcijáhna, bývalého průvodce Svatopetrskou bazilikou a současného zpravodaje CNN a BBC, umožňuje čtenáři virtuální návštěvu míst, kam se fyzicky těžko podívá, a to s průvodcem, jehož důvěrný a...

339,- Kč 399,- Kč

Hereze a loajalita-Slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně

Frantová, Z. /Masarykova univerzita Brno/

Slonovinové dílo známé jako Diptych z pěti částí, dnes uložené v pokladu katedrály v Miláně, zastává v kontextu raněkřesťanského umění výjimečné místo. Předkládaná kniha se snaží nejen kriticky revidovat dosavadní hypotézy o jeho dataci a provenienci, ale také...

213,- Kč 250,- Kč

Svět měst

Hrůza, J. /Academia/

Kniha známého urbanisty a architekta podává syntetický výklad o vývoji měst, od velkých starověkých civilizací až do současnosti. Sleduje jak tisíciletý vývoj lidských sídel, tak i specifické znaky a vlastnosti jednotlivých měst. V popředí autorovy pozornosti je historie...

Mezi kulturou a uměním-Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu

kol. autorů /NLN/

Sborník přináší kulturněhistorické studie přátel a kolegů Zdeňka Hojdy. Zaměřují se na všechny oblasti – mezi kulturou a uměním -, které jsou oslavenci blízké: črty z dějin umění, střípky ze severské historie, jazykové hříčky, postřehy z historických (a...

Matěj V. Jäckel-Sochař českého baroka 1655–1738

Tischerová, J. /Rybka Publishers/

Ačkoliv Matěj Václav Jäckel patří spolu Ferdinandem Maxmiliánem Brokofem a Matyášem Bernardem Braunem k nejvýznamnějším sochařům českého baroka, podrobná práce zabývající se jeho životem a dílem vyšla naposledy v roce 1940. Tato nová sochařova monografie se pokouší...

Význam ve výtvarném umění

Panofsky, E. /Malvern/

Nově revidované vydání slavného souboru studií vlivného historika umění přináší nejen cenné vhledy do diskusí o dějinách umění ve středověku a v renesanci, ale je i cenným příspěvkem k dějinám idejí. Kniha obsahuje jak výbor z jeho slavných Studií k ikonologii a...

Stavitelé katedrál sv. 4.-Zrození génia

Kováč, P. /Ars Auro Prior/

Giovanni Pisano, jeden ze stavitelů katedrály v Sieně, sehrál v umění 13. a 14. století podobnou roli, jakou měl za renesance Michelangelo nebo v baroku Bernini. Dobové zprávy nám umělce představují jako génia, který byl zcela zabrán do svého díla, neohlížel se na konvence a...

398,- Kč 498,- Kč

Obrazy očistce-Studie o barokní imaginaci

Malý, T.; Suchánek, P. /Matice moravská/

Kniha nabízí široké možnosti uvažování o barokním umění vázaném tematicky na problematiku očistce. Je založena na rozboru asi 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí) pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska mezi lety 1640–1800. Text se...

332,- Kč 390,- Kč

Heideggerova chata

Sharr, A. /Archa/

Adam Sharr je britský architekt s řadou realizací po celé Evropě, profesor architektury na Newcastle University a autor knih Heidegger for Architects a Heideggerova chata. Těžištěm knihy je chata jako ohnisko Heideggerova života a díla, respektive otázka, zda a nakolik skutečně...

Architektonický prostor-Patnáct naučení o povaze lidského obydlí

Laan, Dom H. van der /Archa/

Tato kniha pohlíží na architekturu nikoli jako na autonomní jev, nepojednává o ní v termínech jejího vztahu ke všem možným ostatním oblastem lidského života, ale zabývá se jejím základním vztahem k přírodě, kterou dovršuje a vyjadřuje. Fenomény architektury samé...

Triumf obnovujícího se dne-Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století

Suchánek, P. /Barrister & Principal/

V roce 1746 vznikl v dílně dvorního malíře císařovny Marie Terezie Michelangela Unterbergera obraz s alegorií Triumfu obnovujícího se Dne nad Nocí. Znázornění vlády dne a světla nad nocí a temnotou představovalo v očích objednavatele díla, olomouckého knížete-biskupa...

396,- Kč 495,- Kč

Jiná modernita-Braque, Beckmann, Kokoschka, Balthus

Mikš, F. /Barrister & Principal/

Alternativní pohled na dějiny umění 20. století, vymykající se dosavadnímu obecně přijímanému „kánonu“. Na příkladu čtyř vyhraněných malířských solitérů autor ukazuje, že skutečně hodnotná umělecká díla moderny často nevznikala ve hřmotu avantgard, ale tehdy,...

169,- Kč 199,- Kč

Typy německých, českých a polských synagog od XI. do počátku XIX. století/Deutsche, Böhmische und Polnische Synagogentypen vom XI. bis Anfag des XIX. Jahrhunderts

Grotte, A. /ČESKÝ LES/

Práce architekta Grotteho vyšla poprvé v Lipsku roku 1915. Kniha vydaná Nakladatelstvím Českého lesa v roce 2013 obsahuje reprint původního německy psaného originálu, který je doplněn Grotteho dokumentárními fotografiemi, kresbami a plány a popisuje více než tři desítky...

230,- Kč 315,- Kč

Dějiny Zlaté Koruny-Zlatá Koruna, Plešovice a Rájov v proměnách staletí

kol. autorů /Tomáš Halama/

Zlatá Koruna je známá nejen historikům a návštěvníkům kulturních památek, ale pro mnohé je branou do ní také řeka Vltava, na níž je oblíbenou vodáckou zastávkou. Kniha, která vychází při příležitosti 750. výročí vzniku kláštera Zlatá Koruna, se nezabývá pouze...

570,- Kč 670,- Kč

Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii

Bezecný, Z.; Gaži, M.; Putna, M. C. /Národní památkový ústav, T. Halama/

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století. Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do českých dějin poté, co roku 1660 získali třeboňské...

536,- Kč 670,- Kč

De sacris imaginibus-Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

Šroněk, M. /Artefactum/

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které v konfesně rozdělené...

187,- Kč 220,- Kč

Tencalla I–II-Barokní nástěnná malba v českých zemích

Mádl, M. ed. /Artefactum/

Dvoudílná uměleckohistorická práce věnovaná malířům Carpoforu Tencallovi (1623–1685) a jeho mladšímu bratranci a následovníkovi Giacomu Tencallovi (1644–1689) vznikla v rámci programu, zaměřeného na dokumentaci a výzkum nástěnných maleb 17. a 18. století v českých...

952,- Kč 1 190,- Kč

In Puncto Religionis

/Artefactum/

"In Puncto Religionis" přináší další z čtivých a badatelstky podnětných pohledů na církevní dějiny a s nimi spojenou výtvarnou kulturu.

298,- Kč 350,- Kč

Vila Tugendhat-od Ludwiga Miese van der Rohe

Hammer, I.; Hammer-Tugendhatová, D.; Tegethoff, W. /Barrister & Principal/

Zásadní kniha o světově proslulé brněnské vile Tugendhat vychází zároveň v češtině i anglicky v USA. Vila Tugendhat v Brně, vybudovaná v letech 1928–1930 současně se známým pavilonem Barcelona, byla postavena na zakázku továrníků Grety a Fritze Tugendhatových....

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

Jindra, P.; Ottová, M. ed. /Arbor vitae, Západočeská galerie/

Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách. Velice bohatá umělecká kultura oblasti povodí Úhlavy a horního toku Otavy dosáhla vrcholu na přelomu 15. a 16. století v objednávkách Půty Švihovského z Rýzmberka...

1 632,- Kč 1 990,- Kč

Ve službách českých knížat a králů-Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana

kol. autorů /KTF UK v Praze/

Publikace vychází k příležitosti desátého výročí vzniku Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2003-2013). Svou činností ústav navázal na předchozí tradici výuky studijních oborů křesťanská archeologie a dějiny...

239,- Kč 299,- Kč

Poutní místa českobudějovické diecéze-Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti

Černý, J. /Nová tiskárna Pelhřimov/

Kniha podává soupis a základní charakteristiku poutních míst katolických věřících na území českobudějovické diecéze. Pozornost je věnována nejen poutním kostelům a kaplím, ale také některým drobným sakrálním stavbám v krajině, jako křížovým cestám, kapličkám,...

Borgiové-rod s nejhorší pověstí

Hollingsworth, M. /Slovart/

Rod Borgiů v renesanční Itálii se stal synonymem pro pýchu, rozkošnictví, krutost, hrabivost, okázalost a intrikaření. Borgiové vždy vzbuzovali ve stejné míře znechucení a obdiv, podobně jako klan sicilských Corleonů, zpodobněný v románu Kmotr Maria Puza. Borgiové...

559,- Kč 699,- Kč

Pražské kostely a chrámy

Vučka, T. /Slovart/

Sakrální architektura zaujímá v tisícileté historii Prahy nezastupitelné místo a právem se počítá k nejvýznamnějším turistickým lákadlům. Kniha je však věnována nejen těm nejvýznamnějším pražským svatyním, ale i těm méně vyhledávaným, avšak o nic méně...

Baroko

Borngässer, B. /Slovart/

Ačkoli si s pojmem "baroko" každý vybaví nejspíš zámek ve Versailles a baziliku svatého Petra v Římě, toto uměleckohistorické období nabízí mnohem víc: velkoryse komponované knihovny, tajemné zahrady a parky, umělecký porcelán a iluzionistické malířství - to vše...

2 399,- Kč 2 999,- Kč

Islámský design-Geniální geometrie

Sutton, D. /Dokořán/

Islámský design zdobí korán, mešity, mauzolea i paláce a jsou v něm skryté ty nejnádhernější geometrické vzory, které kdy člověk vytvořil. Během dlouhé umělecké tradice islámského světa se uplatňoval v nejrůznějších prostředích, ale s jednotícími harmonickými...

Slovník pojmů z dějin umění-Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malířství a užitého umění

Blažíček, O.J.; Kropáček, J. /Aurora/

Druhé vydání úspěšného Slovníku pojmů z dějin umění obsahuje více než čtyři tisíce hesel a odkazů a 400 perokreseb. Čtenář v něm nalezne mimo jiné základní informace o urbanistických a architektonických koncepcích, názvosloví architektonických článků,...

Petr Brandl-Mistr barokní malby

Rousová, A. /NG v Praze/

Kniha pojednává o životě a díle jedné z nejvýraznějších osobností barokních Čech – malíři Petru Brandlovi (1668–1735). Mapuje jeho zajímavý – v mnohém bohémsky vedený život včetně táhlých sporů s manželkou či neshody s malířským cechem. Dále se zaměřuje na...

Ymago de Praga-Desková malba ve střední Evropě 1400-1430

Klípa, J. /NG v Praze/

Desková malba ve střední Evropě 1400-1430.

437,- Kč 546,- Kč

Jakub Schikaneder /1855-1924/

/Národní galerie v Praze/

Monografie Jakuba Schikanedera.

663,- Kč 780,- Kč

Modrá. Dějiny jedné barvy

Pastoureau, M. /Argo/

Francouzský historik kulturních dějin Michel Pastoureau, který se dlouhodobě věnuje zkoumání symbolů (nejen barev ale i zvířat a také heraldikou, anylyzuje v této knize vývoj a proměny symboliky modré barvy v dějinách evropského Západu. Řekové ani Římané jí žádnou...

Smalt ve výtvarné tvorbě-Historické a současné techniky

Urbanová, M- /Grada/

Kniha přináší ucelené informace o smaltu v umělecké tvorbě a přibližuje jeho historické a současné techniky. Rozdělení knihy na teoretickou a praktickou umožní snadnou orientaci v knize. Bohatá fotogalerie současných profesionálních českých i zahraničních smaltérů...

Mistr Třeboňského oltáře

Royt, J. /Karolinum/

Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. V odborné literatuře české i zahraniční se objevují různé názory na připsání konkrétních děl této anonymní osobnosti,...

476,- Kč 595,- Kč

1000 kostelů, klášterů a kaplí

David, P.; Soukup, V. /Knižní klub/

Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska

kol. autorů /Knihy 555/

Originální obrazová publikace prezentuje nejkrásnější, nejzajímavější, nejtajuplnější, kamenné kříže a křížové kameny Čech, Moravy a Slezska. Navíc tyto drobné památky představuje v rozmanité atmosféře ročních dob, jako oprávněný krajinotvorný prvek ve všech...

725,- Kč 853,- Kč

Symboly emancipace-Synagogy 19. století v českých zemích

/Židovské muzeum v Praze/

Z celkového počtu 360 synagog 19. století se jich v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do dnešní doby dochovala pouhá čtvrtina. Katalog stejnojmenné výstavy obsahuje historický úvod věnovaný architektuře těchto památek od klasicismu a empíru, přes období historických slohů...

157,- Kč 185,- Kč

Kam v ČR: Poutní místa a duchovní památky

Koktavá, P.; Pitrunová, Z. /CPress/

Další kniha z oblíbené ediční řady KAM v České republice představuje čtenářům nejvýznamnější poutní místa a duchovní památky naší vlasti. Vydáte se po stopách historie chrámů, kostelů i kapliček, seznámíte se s jejich vzestupy a pády a nahlédnete na poutní...

Ikona v ruském myšlení 20. století

/Pavel Mervart/

V dějinách umění došlo během 20. století k několika významným objevům - jedním z nich bylo odhalení umělecké hodnoty a krásy ruských středověkých ikon. Publikace obsahuje překlady pěti zásadních studií ruských autorů (Je. N. Trubeckoj, P. Florenskij, S. N. Bulgakov, B....

407,- Kč 479,- Kč

Divotvůrkyně Přeštická-300 let obrazu a poutí

kol. autorů /Tomáš Halama/

Kniha se věnuje historii zázračného obrazu, poutí k Panně Marii Přeštické a baroknímu poutnímu chrámu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Obraz Panny Marie oplakávající Krista právě sňatého z kříže, který zhotovil dobřanský malíř Matěj Pazourek, si snad v roce 1686...

281,- Kč 330,- Kč

Ecce panis angelorum-Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620)

Mudra, A. /Národní památkový ústav, Tomáš Halama/

Kult eucharistie se stal ve vrcholném a pozdním středověku jedním z ústředních témat celé evropské kultury a prostupoval tak všemi sférami života tehdejší společnosti. České království nebylo v tomto výjimkou a jeho pokladnice, město Kutná Hora, dokonce v intenzitě kultu...

352,- Kč 440,- Kč

Emauzský cyklus

Kubínová, K. /Ústav dějin umění Akademie věd ČR/

V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměleckou kvalitou, tak složitou ikonografií. Právě...

Drobné perly české architektury

kol. autorů /Titanic/

Výtvarně výrazná kniha postavená na barevných fotografiích Pavla Friče, krátkých výstižných textech historika umění Jiřího T. Kotalíka a rýmovaných postřezích architekta Davida Vávry představuje veletucet, tj. 144 staveb na území celé České republiky, které jsou...

478,- Kč 597,- Kč

Kratochvíle posledních Rožmberků

Bůžek, V.; Jakubec, O. /NLN/

Kniha svým pojetím navazuje na práci Jan Zrinský ze Serynu - životní příběh synovce posledních Rožmberků (Praha 2009). Autoři věnují pozornost stavebním dějinám letohrádku Kratochvíle v oboře nedaleko Netolic, vnitřní skladbě a vybavení místností, jejich funkčnímu...

Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice

kol. autorů /Arcibiskupství pražské, NG/

Jedinečná publikace vychází k 800. výročí narození svaté Anežky Přemyslovny, které připadlo na rok 2011. Jedná se o katalog k výstavě Svatá Anežka Česká princezna a řeholnice, kterou pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Klášteře sv....

280,- Kč 350,- Kč

V zajetí středověkého obrazu

Benešovská, K.; Chlíbec, J. /NLN/

Kniha studií 21 autorů tvoří poměrně kompaktní celek-většina textů je totiž věnována knižní malbě (nebo dílům, jež s ní nějakým způsobem souvisí)-hlavnímu ohnisku zájmu Karla Stejskala. Konvolut prací obsahuje též historické studie i příspěvky zaměřené na...

223,- Kč 279,- Kč

Skrytý život budov

Hollis, E. /Slovart/

Jen málo lidských výtvorů působí tak stabilně a neměnně jako budova. Přesto není život budovy ani jednou provždy daný, ani neměnný. Parthenon, nejznámější rozvaliny antického chrámu, sloužily po staletí jako kostel a mešita, katedrála Notre Dame byla „rekonstruována"...

Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku

Šmahel, F. /Argo/

Tato vizuálně pojatá poublikace předního českého medievisty je věnována imaginárním divým lidem v reálném středověkém světě.

Skutečná přítomnost-Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou

Bartlová, M. /Argo/

Středověké umění a kultura jsou nám vzdálené, přesto ale patří k dědictví naší vlastní minulosti. Kniha se odlišuje od dosavadní české produkce zejména v tom, že nevykládá dějinný vývoj umění, ale na konkrétních příkladech osvětluje širší ideové a...

632,- Kč 790,- Kč

Hebrejský knihtisk

Sixtová, O. / Academia/

Kniha kolektivu domácích i zahraničních odborníků na dějiny knihtisku, hebrejskou typografii či židovské dějiny vychází k pětisetletému výročí vytištění první hebrejské knihy v Praze (1512). Pražské hebrejské tisky vynikají především v 16. století svou...

520,- Kč 650,- Kč

Mnichov-Praha-Výtvarné umění mezi tradicí a modernou

Petrasová, T.; Prahl, R. /Academia/

Práce Mezi Mnichovem a Prahou: umění 19. století, která je dílem kolektivu autorů vedených Taťánou Petrasovou a Romanem Prahlem, se zabývá jednou z evropských metropolí, které v 19. století formovaly české umění. Po silném vlivu Vídně, vedle Říma a před zásadním...

920,- Kč 1 150,- Kč

Zaniklé kostely Čech

čechura, M. /Libri/

Kniha Zaniklé kostely Čech vůbec poprvé mapuje osudy zrušených a zbořených kostelů na území Čech. Autor popisuje osudy téměř osmi set staveb, které v uplynulém tisícíletí zmizely z české krajiny v důsledku válečných událostí, církevních reforem či politických...

757,- Kč 890,- Kč

Co je architektura ?-Esej o krajinách, budovách a strojích

Shepheard, P. /Archa/

Britský architekt a kritik Paul Shepheard představuje nový hlas v současných postmoderních debatách o historii a smyslu architektury. V tomto pozoruhodně neortodoxním, napůl románovém eseji s postavami a dialogy (ale bez zápletky) Shepheard rýsuje hranici kolem předmětu...

Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

Všetečková, Z.; Hlaváčková, H.; Kroupová, J.; Kroupa, P.; Stránská, M. /Národní památkový ústav/

Středověké nástěnné malby ve středních Čechách představují ojedinělý soubor monumentálního malířství, který se dochoval na královských hradech, v klášterech a v městských a venkovských kostelech v rozmezí 12. až počátku 16. století.

Hnízda snění

Langerová, L. /Malvern/

Žijeme ve "spící společnosti", kde se skutečný svět změnil v obrazy? A jak se na tomto výtvoru podílí umění? Snové obrazy a události odedávna podněcovaly lidskou tvořivost. Do Hnízd snění jsou vloženy úvahy o básnickém umění, o dechu a čáře, obrazech a nalezených...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku