Žalm 119-Komentár k Starému zákonu 7

Varšo, M. a kol. autorů /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2019
  • Stran: 300
  • ISBN: 978-80-8191-239-9
Skladem
476,- Kč 560,- Kč

Anotace

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

7. zväzok dlhodobého projektu

Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný

žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v poradí hebrejskej

abecedy. Žalmista s obdivom hľadí na ľudí, ktorí vedia správne kráčať po ceste života.

Pri hľadaní receptu na zmysluplný a šťastný život sa zameria na Tóru. Detailne vykresľuje

stupne duchovného napredovania a vyznačuje cestu zdokonaľovania sa v službe Bohu.

Žalm svojou štruktúrou a svojím obsahom predstavuje ucelený program na dosiahnutie

ideálu.

Zboží bylo vloženo do košíku

Žalm 119-Komentár k Starému zákonu 7

Žalm 119-Komentár k Starému zákonu 7
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku