Co by měl každý vědět o židovství

Arnulf Bauman, Prudký

    Datum vydání: 2001
  • Překladatel: Lydie Cejpová
  • Originální název: Was jeder vom Judentum wissen mus
  • Výtvarník: Karel Cudlín
  • Stran: 208
  • ISBN: 80-7017-205-3
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Vyprodáno

Anotace

V krátkých, přehledných článcích, provázených dokumenty historického i liturgického rázu, poskytuje přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství; přináší informace o Izraeli jako lidu, národu i státu; zabývá se židovskou vírou, modlitbou, obřady a svátky, praktickým náboženským životem.

Ukázka:

Doslov Lydie Cejpové Kniha, předložená v překladu českému čtenáři, obsahuje minimum toho, co by měl „každý“, rozumí se především křesťanský čtenář, vědět o židovství. Poskytuje spolehlivý rámec pro další studium hlavních témat vztahu křesťanů a židů. Přes stručnost informací umožňují dobře vybrané dokumenty hlubší nahlédnutí do charakteru židovství. Záměrem knihy je napomoci co nejširšímu okruhu křesťanských čtenářů k nové dalekosáhlé reflexi vztahu křesťanů a židů, kterou si žádá tragedie záhuby šesti milionů evropských židů v nacistických koncentračních táborech. Řada křesťanů především v západním světě v ní zaslechla neopakovatelnou výzvu k přezkoumání celého dvoutisíciletého vývoje vztahu církve a synagogy ve smýšlení i praxi a k přiznání podílu viny křesťanů na osudu národa bible, s nímž sdílí víru v jediného Boha a z něhož vzešel a k němuž patří Ježíš, církví přijatý jako Mesiáš - Kristus. Spolu s jinými pokládám tuto příležitost za zcela jedinečnou. Je rovněž úzce spjata s hledáním křesťanské identity v podmínkách našeho věku. Česká křesťanská veřejnost má v soustavné reflexi těchto otázek ve srovnání s poválečnou protestantskou i katolickou ekumenou značné zpoždění. Souvisí to patrně se čtyřiceti lety nesvobody, ale také s domněním, že nemáme žádný podíl na katastrofě, zvané biblickým slovem šoa. To však nic nemění na společné vině křesťanů, kteří k ní svými omyly i přímými proviněními proti křesťanské lásce přispěli. Dluh církve vůči synagoze souvisí také se skutečností, že v běsnění nacistických perzekucí zůstala ušetřena. Její chrámy nehořely, lid nebyl vyhlazen. Ve zvažování důsledků tohoto faktu jsme učinili sotva první kroky. Kniha svou všeobecně přístupnou formou i zaměřením ke křesťanské odpovědnosti vstupuje do citelné mezery v naší literatuře, na židovskou tematiku jinak dost bohaté. Ze zkušenosti je zřejmé, že i u nás převládá mezi lidmi, křesťany nevyjímaje, neinformovanost, která podporuje vžité omyly a předsudky a je živnou půdou pro latentní antisemitismus, pro etnicky, rasově, nábožensky i jinak motivované nepřátelství ke skupinám obyvatelstva, i pro falešné křesťanské sebevědomí. V židovském osudu je něco exemplárního: jako by v něm byl obnažen sám kořen lidské existence. Rozvažování o něm působí proti lhostejnosti k osudu člověka kdykoliv jindy a patří k předpokladům jakékoliv naděje pro budoucnost křesťanství a celého lidstva.

Zboží bylo vloženo do košíku

Co by měl každý vědět o židovství

Co by měl každý vědět o židovství
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku