Stěhování národů a východ Evropy

Bednaříková, J.; Měřínský, Z.; Homola, A. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 560
Vyprodáno

Anotace

Kniha volně navazuje na již vyšlou knihu J. Bednaříkové Stěhování národů, která zkoumala postupné pronikání Germánů na území říše západořímské ve 3. až 8. století. Právě vydávané dílo se zaměřuje na toto období ve východní Evropě, na Balkáně a v Přední Asii. Líčí postup slovanských kmenů na Balkán a jejich šíření až hluboko na území říše Byzantské, arabskou expanzi do Přední Asie a do Egypta a rovněž i vnitřní změny v Byzanci náporem těchto útočníků způsobené

Zboží bylo vloženo do košíku

Stěhování národů a východ Evropy

Stěhování národů a východ Evropy
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku