Jen jedenkrát v bibli

Jiří Otter

    Datum vydání: 2007
  • Stran: 120
  • ISBN: 978-80-7017-075
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Skladem
100,- Kč 125,- Kč

Anotace

Průzkum řeckých HAPAXLEGOMEN a dalších nesnadných textů Nového zákona Sbírku šestadvaceti novozákonních studií věnoval autor památce profesora Josefa B. Součka, svého učitele a otcovského přítele, k jeho letošnímu dvojímu jubileu (105. výročí narození a 35. výročí úmrtí). Jako jeden ze Součkových stěžejních žáků navazuje na jeho biblickou práci svou střízlivostí a srozumitelností, věcnou zbožností, znalostí dějinného pozadí i pozorným úsilím o porozumění zvěstnému záměru vykládaných biblických míst. Úsporné stati jsou rozčleněny do čtyř oddílů: I., v pravém slova smyslu objevitelský a nosný oddíl (osm studií) se věnuje výkladu řeckých HAPAXLEGOMEN, tj. výrazů, které se v bibli vyskytují pouze jedenkrát a nabývají proto zvláš? důležitého významu–– II. oddíl obsahuje "exegetické sondy do Druhého listu Korintským"– III. část tvoří "výběr z hermeneutických studií a článků"– IV. část se zabývá "zvláštními případy tzv. podvojných HAPAXLEGOMEN". Svým charakterem studie prozrazují, že autor je člověk filologicky a teologicky vzdělaný, metodicky přesný, ale také plný dychtivosti a zaujetí, se smyslem pro detail i vtip. Knížka je určena široké veřejnosti, všem, kdo se chtějí setkat s živým biblickým poselstvím. Předmluvu napsal prof. dr. Milan Balabán, "dobrozdání na cestu ke čtenáři" připojil prof. dr. Petr Pokorný. Sbírku uzavírají závěrečné texty: autorovo "Doznání", dále bibliografický i biografický přehled a rejstřík vykládaných biblických míst.

Zboží bylo vloženo do košíku

Jen jedenkrát v bibli

Jen jedenkrát v bibli
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku