Vita horribilis (1972–1985)

Fanda Pánek

    Datum vydání: 2007
  • Stran: 360
  • ISBN: 978-80-7017-079
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Skladem
204,- Kč 240,- Kč

Anotace

František Pánek (nar. 1949) patří k nejvýraznějším představitelům české undergroundové poesie. Je možno bez přehánění říci, že ve své kompletní, původní, nepřepracované sestavě je tento svazek jakýmsi undergroundovým básnickým protějškem Vaculíkova Českého snáře. Pánek je básníkem obdařeným mimořádnou senzibilitou, umocněnou navíc poněkud rozštěpeným vnímáním světa, současně též autorem-svědkem a také spisovatelem v tom nejlepším slova smyslu insitním. S použitím často mimořádně drastického výraziva, monstrózních obrazů a občas též jaksi "chybného" tvarosloví se na ploše básnické miniatury, zkratky, básníkovi podařilo vyjadřovat mravní depravaci tzv. "normalizační" éry 70. let jako snad žádnému z jeho undergroundových kolegů. Dílo zůstává v chronologické sestavě, přičemž nejstarší texty v prvním oddílu pocházejí z let 1972–1974. Právě tento oddíl, jenž zřejmě vznikal ještě předtím, než se v Pánkově díle začal projevovat silný vliv Egona Bondyho, odkrývá zcela ještě neznámou tvář tohoto tvůrce. Snad jedině zde přítomná "Píseň brance" vešla poněkud v povědomí kulturní veřejnosti díky svému zhudebnění skupinou Plastic People. Vzhledem k chronologickému uspořádání může také čtenář sledovat básníkův tvůrčí vývoj a zřetelně si uvědomit, jak toto dílo koresponduje např. s paralelně psanou poesií Jirousovou či Stankovičovou a že právě Pánek svým dílem podstatně přispěl ke struktuře poetiky např. samizdatových veršů J. H. Krchovského, P. Placáka, L. Markse či V. Kremličky. Výbor uspořádal, ediční poznámku, medailon a komentáře napsal Martin Machovec. Obálku navrhl, graficky upravil a sazbu zhotovil Luboš Drtina.

Zboží bylo vloženo do košíku

Vita horribilis (1972–1985)

Vita horribilis (1972–1985)
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku