Unitářství-spiritualita pro 21. století

Pivoňka, L. /Unitaria/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 56
  • ISBN: 978-80-86105-68-0
Skladem
42,- Kč 49,- Kč

Anotace

V knize je stručně představeno české unitářství, které původně vzešlo z protestantské reformace, dnes je však otevřenou univerzalistickou společností. U založení novodobé Náboženské společnosti českých unitářů stál duchovní Norbert Fabián Čapek, jehož s unitářstvím seznámil T. G. Masaryk, a nepřímo tak přispěl ke zrodu československé Unitarie. Publikace přináší také Čapkův základní životopis a nástin jeho duchovní cesty, přehled unitářských dějin v českých zemích a pojednání o hlavních duchovních zásadách unitářství, mezi něž patří mimo jiné demokracie, tolerance, kritický nadhled, dialog a respekt ke všem světovým duchovním naukám i vědeckým poznatkům. Nechybí ani krátké seznámení s mezinárodní podobou a strukturami tohoto náboženského směru.

Zboží bylo vloženo do košíku

Unitářství-spiritualita pro 21. století

Unitářství-spiritualita pro 21. století
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku