Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách-Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století

Pumpr, P. /Matice moravská/

    Datum vydání: 2010
  • Stran: 424
  • ISBN: 978-80-86488-73-8
Skladem
132,- Kč 310,- Kč

Anotace

Kniha předkládá netradiční pohled na institucionální oporu závěrečné fáze pobělohorské rekatolizace, jejž představovala farní organizace. Na základě písemností vzniklých při výkonu patronátního práva na schwarzenberském panství Třeboň ve druhé polovině 17. a v první polovině 18. století autor rozebírá hlavní oblasti patronátní agendy, tedy zejména správu farního i kostelního majetku a způsob dosazování kněží na fary, a zároveň tak pojednává o řadě aspektů každodenního života farářů i chodu jejich farností ve venkovském prostředí doby baroka.

Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách-Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách-Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku