Úvod do Nového zákona- Literatura a teologie

Pokorný, P.; Heckel, U. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 864
Skladem
848,- Kč 998,- Kč

Anotace

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona sepsal profesor P okorný – na objednávku tübingenského
nakladatelství M ohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu
do N ového zákona a teologie N ového zákona. V zhledem k tomu, že od vydání staršího
a podstatně kratšího českého Literárního a teologického úvodu
do Nového zákona (Vyšehrad 1993) vstoupila biblistika v metodologii i výsledcích jednotlivých exegetických projektů do nové etapy, rozhodl se celou látku zpracovat nově. S trukturou zůstává sice kniha
blízká žánru literárních úvodů (kdo, kdy, kde, pro koho a proč jednotlivé texty sepsal),
přesahuje je však důsledným pojednáním teologie jednotlivých spisů a vrstev N ového
zákona a přináší též náčrt celkové koncepce novozákonního kánonu.
Díky přispění U lricha H eckela se pak kniha stala skutečnou učebnicí se shrnutími obsahu
biblických knih, přehledy a tabulkami; tento německý teolog ji též obohatil o některé
údaje týkající se dobového pozadí vzniku N ového zákona, tematická shrnutí a v oddílech
o janovských spisech a deuteropavlovských listech má významný podíl i na vlastním výkladu.
K niha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR .

Zboží bylo vloženo do košíku

Úvod do Nového zákona- Literatura a teologie

Úvod do Nového zákona- Literatura a teologie
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku