Nejsvětější kniha/Kitáb-i-Aqdas

Bahá’u’lláh /Bahá´í nakl./

    Datum vydání: 2012
  • Stran: 312
  • ISBN: 978-80-85478-40-2
Skladem
417,- Kč 

Anotace

Jedná se o nejdůležitější spis Bahá’u’lláha, Zakladatele nejmladšího monoteistického světového náboženství – Bahá’í Víry. Z rozsáhlého souboru Bahá’í Písma je právě tato Kniha tou nejvýznamnější a lze ji právem považovat za nejskvělejší plod Bahá’u’lláhovy mysli.

Bahá’í věřící považují Bahá’u’lláhovy spisy za Slovo Boží, podobně jako jím je Tóra pro židy, Bible pro křesťany či Korán pro muslimy.

Bahá’u’lláh napsal tuto Knihu vlastní rukou v arabštině kolem roku 1873 v době Svého vyhnanství v ‘Akká ve Svaté zemi. Kniha obsahuje základní zákony, přikázání a zásady Bahá’í Víry. Představuje Chartu Bahá’u’lláhova nového Světového řádu a Chartu budoucí světové civilizace. Zavádí nezbytné instituce, jejichž prostřednictvím lze zabezpečit jednotu, integritu a trvalý rozvoj Bahá’í Víry.

Kromě hlavního textu této Svaté Knihy v ní lze například nalézt Bahá’u’lláhovy doplňkové texty k této Knize, obsáhlé vysvětlivky k jednotlivým pasážím Kitáb-i-Aqdas, systematický přehled zákonů a nařízení dané Knihy, popis jejího obsahu a významu z pera Shoghi Effendiho a úvod od Světového domu spravedlnosti.

Zboží bylo vloženo do košíku

Nejsvětější kniha/Kitáb-i-Aqdas

Nejsvětější kniha/Kitáb-i-Aqdas
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku