Dějiny světa 2- Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Schmidt‑Glintzer, H.; Lehmann, G. A. ed. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2012
  • Stran: 480
Vyprodáno

Anotace

Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti
vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu.
Tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do velké míry nezávisle, a jejich vliv zasáhl rozsáhlé
sousedící oblasti Asie, Afriky a Evropy. Editory svazku jsou Gustav-Adolf Lehmann,
vedoucí Ústavu starověkých dějin v Göttingen, a Helwig Schmidt-Glintzer, sinolog, ředitel
Herzog-August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu. První ze čtyř částí knihy sleduje postupně
významné státy a kultury antického světa – novoasyrskou říši, Írán, starověký Izrael,
antické Řecko. Druhá část sleduje dramatické proměny v epoše helénismu počínaje
Alexandrovým tažením, třetí pak období dominance Říma a jeho boje se sousedy, především
sasánovskou Persií. Čtvrtá a závěrečná část pak obrací pohled k Indii, Číně a dalším
oblastem Dálného Východu. Autoři svazku se nesoustřeďují pouze na politické dějiny, ale
pozornost věnují i dějinám kulturním a náboženským, jednotlivé kapitoly se věnují klasickému
řeckému umění, vědě a technice v období helénismu, náboženství pozdní antiky
nebo obchodu a kulturní výměně podél asijské Hedvábné stezky.

Zboží bylo vloženo do košíku

Dějiny světa 2- Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Dějiny světa 2- Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku