Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

Vavřínek, V, /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 384
Vyprodáno

Anotace

Známý český byzantolog se v této knize vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesáti
lety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějské
misie. Zasvěceně líčí byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři, Konstantin-Cyril
a Metoděj, na Velkou Moravu přišli, vysvětluje motivy jejich vyslání i roli, kterou sehráli
v utváření tamní společnosti. Autor dále ukazuje, jak osudy jejich misie souvisely nejen
s bojem moravských vládců o nezávislost jejich státu na franské říši, ale i s velmocenským
zápasem konstantinopolského patriarchátu a římské kurie o církevní jurisdikci nad
územím někdejšího Illyrika, konkrétně nad nově christianizovaným Bulharskem. V neposlední
řadě osvětluje původnost a jedinečnost kulturního díla Cyrila a Metoděje, zvláště
vytvoření slovanského písemnictví a zavedení slovanského jazyka do liturgie. Vyzdvihuje
přitom význam skutečnosti, že Slované žijící tehdy na našem území se stali prvním
evropským národem, do jehož jazyka bylo přeloženo Písmo svaté – Bible. V závěru pak
stručně nastíní, nakolik se tento jedinečný počin stal základem kulturního a duchovního
života jižních a později i východních Slovanů a jakou roli cyrilometodějská tradice sehrála
v různých historických etapách našich národních dějin. Kniha vychází s podporou Ministerstva
kultury ČR.

Zboží bylo vloženo do košíku

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku