V dobrých rukou

Hošek, P. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 288
Skladem
253,- Kč 298,- Kč

Anotace

Záznam rozhlasových dialogů Petra Vaďury s doc. Pavlem Hoškem, Th. D ., vedoucím
katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Jako religionista
i jako křesťan přistupuje doc. Hošek k výkladům Písma s velkou pokorou. Jeho cílem je
zprostředkovat skutečnost, kterou sám prožil: setkání s Bohem, který je za biblickými
texty, i důsledky, které toto setkání mělo pro jeho život. Dokáže ilustrovat velké pravdy
na prostých životních příkladech, přitom mu nechybí ani smysl pro humor. Nepatří
ke křesťanům, kteří jsou uzavřeni do svého světa a lidstvo dělí na „sebe“ a „ty druhé“.
Čtenář je pro něho vždy rovnocenným partnerem, nepředkládá mu nikdy hotové pravdy,
ale spíš ho zve k zamyšlení a rozhovoru. Sympatická je i jeho tendence ztotožňovat se
nikoli s takzvaně „dokonalými“, ale s hříšníky, kteří teprve hledají svou cestu. Znalosti
židovské náboženské tradice mu pomáhají uvádět čtenáře do smýšlení biblických postav,
do života starověkého I zraele a židovstva Ježíšovy doby. Díky svým zkušenostem z církevního
prostředí umí pojmenovat mnohé dobré i špatné vlastnosti dnešních křesťanů.
Pastorační zkušenost a hluboká empatie jeho úvah inspirují tak čtenáře k vlastnímu
domýšlení biblické zvěsti.

Zboží bylo vloženo do košíku

V dobrých rukou

V dobrých rukou
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku