Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I.-Od antiky po renesanci

kol. autorů /CDK/

    Datum vydání: 2011
  • Stran: 160
  • ISBN: 978-80-7325-247-2
Vyprodáno

Anotace

Mezi úkoly Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty patří mimo jiné přispívat k hlubšímu pochopení pojmů, které se jeví v evropském myšlení jako klíčové a které sehrály významnou roli při vytváření základů evropské civilizace a při jejím rozvíjení. K těmto základním pojmům bezesporu patří také „člověk". Kolektivní publikace nemá ambice být vyčerpávajícím popisem a analýzou vývoje antropologických názorů ve starších dějinách filosofie. Jejím cílem je spíše přiblížit čtenáři některé způsoby tázání po člověku v daných epochách, poukázat na některé obecné rysy i dílčí problémy s ním spojené. Kniha je předávána čtenáři s nadějí, že se tento její cíl naplnit podaří a že se tím alespoň částečně zaplní mezera ve filosofické produkci v českém prostředí, kde důkladné pojednání o vývoji filosofické antropologie v dějinách evropského myšlení doposud chybí.

Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I.-Od antiky po renesanci

Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I.-Od antiky po renesanci
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku