Z historie piva

Zíbrt, Č. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 288
Skladem
313,- Kč 368,- Kč

Anotace

Po velmi pozitivním přijetí Veselých chvil v životě lidu českého přichází nakladatelství
Vyšehrad s dalším „zíbrtovským“ projektem, jímž je výbor z textů tohoto významného
etnologa na téma našeho národního nápoje – piva. Základ výboru tvoří Zíbrtova kniha
„Z dějin piva a pivovarnictví“, doplněná o další texty z publikací „Listy z kulturních dějin
měst pivovarů v českých zemích“, „Sladovnické obyčeje, zábavy, slavnosti a pověry v pivovarech
českých“ a „Pivo v písních lidových a znárodnělých“.
Čeňka Zíbrta zajímalo pivo a pivovarnictví jako fenomén české historie a kultury, ale také
jako živý současný jev. Mravenčí prací se mu podařilo shromáždit jedinečné literární
texty, které jsou svým obsahem přístupné laikům i odborníkům řady oborů, neboť se
v nich dobře spojuje zemědělský a kulturně-historický základ s pohledem člověka jakožto
pěstitele chmelu, znalce vaření piva i milovníka nápoje. V knížce tak najdeme jak zajímavé
informace o české chmelařské a pivovarnické tradici, která se v posledních dvaceti letech
opět úspěšně rozvíjí, tak i umění díkůvzdání za plody země, váhu a prestiž dobrého
řemesla
i vtip a lásku k věci, projevenou slovem (pořekadlem, příslovím) i zpěvem (písněmi).
Zvláštní postavení v této tradici zaujímají sladovnické obyčeje a slavnosti, v naší
současnosti vyhledávané, neboť představují protiváhu fyzické práci a materiální péči
o chmel a pivo. Doufáme proto, že se nám novým vydáním Zíbrtových textů podaří otevřít
nový pohled na kulturní dědictví po našich předcích.

Zboží bylo vloženo do košíku

Z historie piva

Z historie piva
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku