Tvář baroka

Kalista, Z. /Vyšehard/

    Datum vydání: 2014
  • Stran: 216
Skladem
253,- Kč 298,- Kč

Anotace

Esejistická knížka z pera vynikajícího českého historika Zdeňka Kalisty je zároveň jeho
knihou poslední – jejího vydání se autor již nedočkal.
„Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí,“ jak zní podtitul
této knihy, nevznikaly snadno. Ve svých pětasedmdesáti letech Kalista začal náhle
ztrácet zrak, což mu znemožnilo pracovat dále na svých rozpracovaných věcech. A tak
naslepo, závislý na pomoci svých přátel a spolupracovníků, vyťukával na psacím stroji své
úvahy o barokní epoše. Historické prameny mu byly nedostupné, a tak jediným zdrojem,
z něhož mohl čerpat při promýšlení svého celoživotního tématu, byla jeho obdivuhodná
paměť. Baroko a jeho duchovní rozměr zaměstnávalo Kalistu už od třicátých let 20. století,
ale teprve v Tváři baroka nabývají jeho úvahy působivě emotivního, osobního rázu. Kalista
rozvažuje o tom, proč jeho badatelský zájem spočinul právě v této oblasti, a uvědomuje
si, že základ jeho vnitřního spříznění s barokem leží v principech, které utvářely jak
charakter doby, tak jeho samého – tedy nikoliv v činitelích vnějších, nýbrž v osudových
danostech hlubinného rázu. A onou osudovou daností je Kalistovi snaha poznat Boha
skrze tento svět… a zastihnout v přirozeném nepřirozené.
Knihu lze doporučit jak historikům a kunsthistorikům, tak zájemcům o historii a umění
vůbec.

Zboží bylo vloženo do košíku

Tvář baroka

Tvář baroka
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku