Bible a morálka-Biblické kořeny křesťanského jednání

Papežská biblická komise /Karmelitánské nakl./

    Datum vydání: 2010
  • Stran: 207
Vyprodáno

Anotace

Další dokument Papežské biblické komise vychází ze zadání, který tomuto grémiu špičkových katolických biblistů v celosvětovém zastoupení dal v r. 2002 papež Jan Pavel II. V současné situaci morálního relativizmu a určité skepse v biblickém a teologickém bádání se ukázalo nutné, aby se tým odborníků vyslovil k otázce, do jaké míry a jakým způsobem zavazuje Bible jakožto sbírka starobylých textů a zároveň inspirované Boží slovo v oblasti mravních principů a norem. Po šestileté usilovné práci vychází dnes tento dokument.
Je rozdělen do dvou hlavních částí. V první – o něco delší – autoři chronologicko-tématicky procházejí biblické zjevení a ukazují na jeho trvalé morální poselství. Základní definice biblické morálky je dána ve dvou krocích: Bůh daruje člověku život a vše, co k němu patří, a člověk na tento dar odpovědně reaguje. Základem každé na Bibli založené morálky je tedy stvoření. V dějinách spásy se pak výchozím bodem pro morální jednání člověka stává dar Boží smlouvy, která vrcholí v „nové smlouvě“, uskutečněné v Ježíši Kristu.
Druhá část dokumentu se snaží četbu Bible z hlediska morálního poselství shrnout do základních principů, které dnes mohou pomoci k rozlišování a rozhodování se pro to, co je v souladu s Božím plánem. Papežská biblická komise formuluje dva základní principy a šest principů zvláštních.
Dokument vhodně navazuje na dva dokumenty PBK z posledních dvou desetiletí (Výklad Bible v církvi a Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli). Je určen nejen odborníkům v oblasti biblistiky a teologie, ale měl by se setkat s vřelým přijetím u všech kněží, katechetů a učitelů (zvl. náboženství a etiky). Svou úrovní je dostupný i běžnému zájemci o křesťanskou etiku, věřícímu i nevěřícímu.
Dílo se vyznačuje vědeckou seriózností a věcností, kterou se snaží čtenářům sdělit srozumitelným jazykem a pedagogicky systematickým způsobem.

Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

Bible a morálka-Biblické kořeny křesťanského jednání

Bible a morálka-Biblické kořeny křesťanského jednání
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku