Encyklopedie středověku

Schmitt, J.-C.; Le Goff, J. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2014
  • Stran: 936
Skladem
848,- Kč 998,- Kč

Anotace

Dva  přední  francouzští  historici-medievalisté  v knize  shromáždili  přes  osm  desítek  hesel,  samostatných  a ucelených  esejů,  věnovaných  podstatným  skutečnostem  a tématům  středověkého  života:  nalezneme  mezi  nimi  jak  tradiční  témata  politických  dějin  („Král“,  „Šlechta“,  „Válka  a křížová  výprava“),  dějin  hospodářských  („Peníze“,  „Řemeslníci“,  „Půda“),  kulturních  („Katedrála“,  „Literatura  a literatury“,  „Poutnictví“,  „Symbol“),  tak  hesla  věnovaná  základním  vrstevnicím  mentální  krajiny  středověkého  člověka,  často  už  pouhým  názvem  naznačující  napětí  mezi  protikladnými  složkami  pojednávaných  témat:  „Mužství  a ženství“,  „Řád  a stavy“,  „Střed  a periferie“,  „Svoboda  a otroctví“,  „Ústní  a písemné“.  Stranou  nezůstávají  ani  „periferie“  středověkého  Západu:  „Byzanc  a Západ“,  „Islám“  či  „Moře“. Složení  autorského  kolektivu  je  podobně  rozmanité –  převažují  v něm  autoři  francouzští,  ale  vedle  nich  nalézáme  i odborníky  z Itálie,  Německa,  Anglie,  Spojených  států,  Polska  i Ruska.  Podařilo  se  tak  encyklopedii  vtisknout  celoevropský  rozměr,  byť  její  zaměření  zůstává v první  řadě  západoevropské  a v samém  centru  pozornosti  je  pochopitelně  Francie. Díky  knize  dojde  čtenář  k hlubšímu  pochopení  oné  nejednoznačné,  vzrušující  a v mnohém klíčové  epochy  evropských  dějin.

Zboží bylo vloženo do košíku

Encyklopedie středověku

Encyklopedie středověku
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku