Římský člověk a jeho svět

Giardina, A. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2014
  • Stran: 312
Skladem
398,- Kč 468,- Kč

Anotace

Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají
největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné,
ať již se jedná o sféru práva, strukturu evropských měst, či oblast vzdělanosti a umění.
Je proto naprosto pochopitelné, že svazek ediční řady nakladatelství Laterza, věnovaný
římskému období, přitáhl celou plejádu autorských osobností z celé řady zemí. Editor
Andrea Giardina, profesor římských dějin na římské univerzitě Sapienza, uspořádal
příspěvky svých italských, francouzských, anglických, polských i kanadských kolegů
a doplnil je úvodním slovem. Ve dvanácti kapitolách pak před čtenáře vystupuje svět
římských politiků a státníků, kněží a náboženských hodnostářů, právníků, vojáků, otroků
a propuštěnců, rolníků, řemeslníků a obchodníků, římských chudých i banditů a lupičů.
V závěrečné kapitole přibližuje proslulý znalec antických dějin Paul Veyne římský pojem
humanitas – vztah Římanů a „těch druhých“, barbarů – lidí za hranicemi římské moci
a civilizace. Jak je tomu u ediční řady Člověk a jeho svět zvykem, přináší tento svazek
mnohostranný a poutavý obraz římských dějin, společnosti a kultury.

Zboží bylo vloženo do košíku

Římský člověk a jeho svět

Římský člověk a jeho svět
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku