Čtení z Bible-Výběr textů ze Starého a Nového zákona

Sokol, J. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2014
  • Stran: 288
Skladem
296,- Kč 348,- Kč

Anotace

Kniha  obsahuje  nejznámější  a nejkrásnější  příběhy  z Bible,  ale  také  písně,  proroctví,  modlitby
 a napomenutí.  Není  to  ale  převyprávění  příběhů,  s kterými  se  na knižních  pultech  můžeme  setkat  často  a děti  je  rádi  čtou:  v této  knize  jde  o výběr  z Bible  samé.  Jan  Sokol,  významný český  filosof,  se  snažil  vybrat  hlavní  a známé,  ale  i některé  neznámé  příběhy,  dále  charakteristické,  důležité  a živé  ukázky  z ostatních  biblických  knih  a textů.  Důležitou  součástí  výboru  jsou  obrázky  od Václava  Sokola.  Jejich  hlavním  úkolem  je  přimět  čtenáře,  aby  o biblických  příbězích  přemýšleli  a v příběhu  hledali  ještě  něco  víc  než  jen  napínavou  příhodu.
 Na konci  knihy  čtenář  najde  výkladové  články  Jana  Sokola,  v  nichž  se  nepokouší  o soustavný výklad  textů,  ale  dává  přednost  jednotlivým  pohledům,  výkladu  a vysvětlení  některých  důležitých  biblických  postojů,  pojmů  a rysů.  Vzhledem  ke všeobecnému  poslání  knihy  nejsou  zaměřeny  pouze  filosoficky  a nábožensky,  ale  také  věcně,  historicky a společensky.  Kniha  není  určena  přímo  dětem,  ale  všem,  kteří  hledají  cestu  k bohatství,  moudrosti  a kráse Bible.

Zboží bylo vloženo do košíku

Čtení z Bible-Výběr textů ze Starého a Nového zákona

Čtení z Bible-Výběr textů ze Starého a Nového zákona
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku