Žena a muž v rodině

Loucká, P.; Chvála, V.; Trapková, L. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2014
  • Stran: 240
Vyprodáno

Anotace

Jaký  je  rozdíl  mezi  mužským  a ženským  jazykem  a jak  schopnost  jejich  vzájemného  vyvažování
 ovlivňuje  zdraví  členů  rodiny?  Co  očekává  muž  od ženy  a žena  od muže?  V čem  se  liší  ženská  a mužská  sexualita?  Jaký  vliv  má  tento  rozdíl  na vývoj  sexuální  identity  dítěte?  Mohou  se  interakční  vzorce  nevědomě  předávat  z generace  na generaci  a způsobovat  slábnutí  celých  rodů?  Co  pravděpodobně  přispívá  k poklesu  populace  v Čechách  a v celé  Evropě?  O těchto  a dalších  otázkách  spolu  vedou  už  dvacet  let  dialog  dva  rodinní  psychoterapeuti – klinická  psycholožka  Ludmila  Trapková  a sexuolog  Vladislav  Chvála  –  ze  Střediska  komplexní  terapie  psychosomatických  poruch  v Liberci.  V knižním  „trojrozhovoru“ se  bohemistka,  redaktorka  časopisu  Psychosom  Pavla  Loucká  snaží  svými  otázkami  zprostředkovat  dialog  dvou  psychoterapeutů  širšímu  okruhu  zájemců. MUDr. Vladislav  Chvála  a PhDr. Ludmila  Trapková  pracují  přes  dvacet  let  jako  rodinní  terapeuti  především  s rodinami  s psychosomaticky  nemocným  členem.  Jejich  spolupráce  vyústila  ve formulování  metafory  rodiny  jako  sociální  dělohy  a pohled  na dospívání  jako  separaci  z původní  rodiny,  zakončenou  „sociálním  porodem“.  Jsou  spoluautory  knih,  které  se  věnují  psychosomatice  rodiny  (Rodinná  terapie  psychosomatických  poruch,  Praha  2004)  a (Rodinná  terapie  a teorie  jin-jangu,  Praha  2008).  Vyučují  rodinnou  terapii  v Institutu  rodinné  terapie  a psychosomatické  medicíny  v Liberci.

Zboží bylo vloženo do košíku

Žena a muž v rodině

Žena a muž v rodině
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku