Na každý den 2015 (s Mistrem Janem Husem)

Joel Ruml (ed.)

    Datum vydání: 2014
  • Výtvarník: Jan Majcher
  • Stran: 240
  • ISBN: 978-80-7017-208-7
Vyprodáno

Anotace

Tým autorů předkládá evangelické i české veřejnosti pokus o aktualizaci Husova odkazu, ať je to výběrem autentických Husových citátů, nebo drobnými reflexemi. Ve dvou případech autorům připadlo zajímavé vřadit připomínku svědků volně souvisejících s Husovou dobou a dílem (8. až 12. dubna a 24. listopadu), ale i toto vybočení ze struktury publikace je vedeno snahou přiblížit to nosné, co z Husa lze čerpat a co se z jeho přístupu k životu promítlo do myšlení i života jiných.

Vážím si ochoty a odvahy spolupracovníků. Pracovali odpovědně, byla jim ponechána co největší svoboda, aby stanovili svůj díl setkávání s Husem v souladu se svým pohledem. Snažili jsme se navzdory obtížím vyvarovat častějšímu opakování citátů z Husova díla. Přestože duplicitu vyloučit nelze, vyskytuje se jen v několika případech.

Čtenářům přeji jménem celé pracovní skupiny, aby jim celoroční setkávání s mistrem Janem Husem přinášelo osvěžení, poučení, upevnění ve víře i vděčnost za pevnost všech, kdo uměli svou lásku k Pravdě-Kristu výrazně dosvědčit.

Jistě budeme mít všichni také řadu příležitostí k účasti při husovských slavnostech, jak se budou po celé naší zemi konat. Kéž i to je pro nás důvodem k vděčnosti a impulsem k vlastnímu růstu.

Joel Ruml, synodní senior ČCE

 

Jednotlivé oddíly připravili:

Leden – Daniel Ženatý, farář v Pardubicích a první náměstek synodního seniora

Únor – 1. část (1.–14. 2.) – Daniela Brodská, farářka v Kladně

2. část (15.–28. 2.) – Gerhard F. Reininghaus, vedoucí ekumenického oddělení ústřední církevní kanceláře (ÚCK) a první náměstek vedoucího tajemníka

Březen – Pavel Kašpar, farář v Brně-Židenicích a druhý náměstek synodního seniora

Duben – Ondřej Ruml, farář v Rovečném

Květen – Martin Kocanda, vedoucí tajemník ústřední církevní kanceláře

Červen – Eva Benešová, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK

Červenec – Jaroslav Vítek, em. farář, Brno 2

Srpen – Ondřej Zikmund, farář v Kutné Hoře

Září – Jan Keřkovský – farář v Jihlavě a senior Horáckého seniorátu ČCE

Říjen – 1. část (1.–15. 10.) – Martin Litomiský, jáhen ve Veselí

2. část (16.–31. 10.) – Hana Ducho, farářka v Šumperku

Listopad – Joel Ruml – synodní senior ČCE

Prosinec – Olga Mrázková, vedoucí oddělení mládeže ÚCK

Zboží bylo vloženo do košíku

Na každý den 2015 (s Mistrem Janem Husem)

Na každý den 2015 (s Mistrem Janem Husem)
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku