Na každý den 2015 (s Mistrem Janem Husem)

Joel Ruml (ed.)

Na každý den 2015 (s Mistrem Janem Husem)
    Datum vydání: 2014
  • Výtvarník: Jan Majcher
  • Stran: 240
  • ISBN: 978-80-7017-208-7
Vyprodáno

Anotace

Tým autorů předkládá evangelické i české veřejnosti pokus o aktualizaci Husova odkazu, ať je to výběrem autentických Husových citátů, nebo drobnými reflexemi. Ve dvou případech autorům připadlo zajímavé vřadit připomínku svědků volně souvisejících s Husovou dobou a dílem (8. až 12. dubna a 24. listopadu), ale i toto vybočení ze struktury publikace je vedeno snahou přiblížit to nosné, co z Husa lze čerpat a co se z jeho přístupu k životu promítlo do myšlení i života jiných.

Vážím si ochoty a odvahy spolupracovníků. Pracovali odpovědně, byla jim ponechána co největší svoboda, aby stanovili svůj díl setkávání s Husem v souladu se svým pohledem. Snažili jsme se navzdory obtížím vyvarovat častějšímu opakování citátů z Husova díla. Přestože duplicitu vyloučit nelze, vyskytuje se jen v několika případech.

Čtenářům přeji jménem celé pracovní skupiny, aby jim celoroční setkávání s mistrem Janem Husem přinášelo osvěžení, poučení, upevnění ve víře i vděčnost za pevnost všech, kdo uměli svou lásku k Pravdě-Kristu výrazně dosvědčit.

Jistě budeme mít všichni také řadu příležitostí k účasti při husovských slavnostech, jak se budou po celé naší zemi konat. Kéž i to je pro nás důvodem k vděčnosti a impulsem k vlastnímu růstu.

Joel Ruml, synodní senior ČCE

 

Jednotlivé oddíly připravili:

Leden – Daniel Ženatý, farář v Pardubicích a první náměstek synodního seniora

Únor – 1. část (1.–14. 2.) – Daniela Brodská, farářka v Kladně

2. část (15.–28. 2.) – Gerhard F. Reininghaus, vedoucí ekumenického oddělení ústřední církevní kanceláře (ÚCK) a první náměstek vedoucího tajemníka

Březen – Pavel Kašpar, farář v Brně-Židenicích a druhý náměstek synodního seniora

Duben – Ondřej Ruml, farář v Rovečném

Květen – Martin Kocanda, vedoucí tajemník ústřední církevní kanceláře

Červen – Eva Benešová, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK

Červenec – Jaroslav Vítek, em. farář, Brno 2

Srpen – Ondřej Zikmund, farář v Kutné Hoře

Září – Jan Keřkovský – farář v Jihlavě a senior Horáckého seniorátu ČCE

Říjen – 1. část (1.–15. 10.) – Martin Litomiský, jáhen ve Veselí

2. část (16.–31. 10.) – Hana Ducho, farářka v Šumperku

Listopad – Joel Ruml – synodní senior ČCE

Prosinec – Olga Mrázková, vedoucí oddělení mládeže ÚCK

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít