Praha u piva

Altman, K. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2015
  • Stran: 240
Skladem
338,- Kč 398,- Kč

Anotace

Kniha líčí historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků a  pivnic zhruba od  poloviny
19. do  poloviny 20. století a  navazuje na  autorovu úspěšnou monografii Zlatá  doba  štamgastů  pražských  hospod (2003), jejíž náklad je rozebrán. Zabývá se historií a  kulturním významem piva jakožto nejrozšířenějšího nápoje v  rozsáhlém spektru hostinských zařízení hlavního města. Zvláštní pozornost je věnována podnikům, kde bylo pivo na  čepu, zejména pak legendárním pražským pivovarským pivnicím. Důkladnému zkoumání je podrobena také pivní kultura kmenových hostů (štamgastů) jednotlivých lidových hostinců, hospod, šenků a  pivnic. Kniha také obsáhle pojednává o  roli, již pivo hrálo při utváření společenského života ve  městě. Práce je výsledkem autorova mnohaletého bádání založeného na analýze dobových pramenů, je však psána populárně naučným stylem přístupným širokým vrstvám čtenářů.

Zboží bylo vloženo do košíku

Praha u piva

Praha u piva
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku