Dějiny rané romantiky-Fichte-Schlegel-Novalis

Břetislav Horyna /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2005
  • Stran: 456
  • ISBN: 80-7021-810-X
Vyprodáno

Anotace

Původní práce věnovaná dějinám a myšlenkovým podnětům německé romantiky, především tzv. jenskému romantickému okruhu. Osu výkladu tvoří u nás ani v zahraničí neprozkoumaná problematika náboženských zdrojů, vývoje a celkové intence tohoto významného období evropských kulturních dějin. Autor vychází z textů raného Schellinga, Fichta, ale především z díla Fr. Schlegela, Hölderlina, Novalise a Schleiermachera, od nichž vzešly rozhodující podněty k utvoření romantické kultury. Výklad je doveden k romantickému (zejména Novalisovu) pojetí tzv. siderického člověka, básníka, který spoluurčuje, sjednocuje a vede společnost příkladem své osobnosti, vynikající lidskými charakteristikami jak v oblasti poznání, umění, filosofie, tak ve sféře morální a náboženské. K vlastní studii je připojena textová příloha, představující výbor z nejzávažnějších děl interpretovaných autorů. V převážné většině tu čtenář nalezne prvopřeklady těchto textů do češtiny.

Zboží bylo vloženo do košíku

Dějiny rané romantiky-Fichte-Schlegel-Novalis

Dějiny rané romantiky-Fichte-Schlegel-Novalis
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku