Velké říše kočovníků-Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie

Škoda, M. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2015
  • Stran: 280
Skladem
279,- Kč 328,- Kč

Anotace

Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. Kniha Milana Škody přináší ucelený pohled na dlouhou řadu těchto kočovnických etnik, jejich dějiny, způsob válčení, společenské uspořádání i kulturu. Postupně představuje jak známá kočovnická etnika, především Huny a Mongoly, tak i ta méně známá, počínaje severoíránskými kmeny (Skythové, Sarmati, Massagetové, Kušánci, Parthové) přes předky Hunů, Huny Siungnu, zakladatele jedné z největších říší v dějinách Turkuty, Žuan-žuany (Avary), Chazary, Pečeněhy, Zlatou Hordu a národy severní Číny až k proslulé Tamerlánově říši. Stranou nezůstávají ani ty kočovnické národy, které daly jméno evropským zemím – Maďaři a Bulhaři, ale třeba také Tibeťané. Svým širokým záběrem je kniha M. Škody, navazující do jisté míry na práce j. Bednaříkové o stěhování národů, Francích a Hunech, v české historiografické literatuře ojedinělá.

Zboží bylo vloženo do košíku

Velké říše kočovníků-Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie

Velké říše kočovníků-Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku