Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie

Hrůša, I. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2015
  • Stran: 288
Skladem
279,- Kč 328,- Kč

Anotace

Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném přehledu dějin mezopotámské civilizace následuje sedm tematických kapitol, v nichž se autor zabývá nejprve pojetím božstva a božských bytostí v náboženském světě staré Mezopotámie a postavami nejdůležitějších mezopotámských bohů, dále chrámem, jeho významem a obřadní praxí. Další kapitoly jsou věnovány představení celé škály liturgických i rituálních modliteb, magických rituálů a hlavnímu mezopotámskému prostředku komunikace s bohy – věštebným praktikám. Výklad je proložen více než 130 kratšími i rozsáhlejšími ukázkami z mezopotámských náboženských textů, které slouží jako příklady, ilustrace i doklady popisované látky. Kniha je doplněna tematickou bibliografií, jež uvádí důležité publikace k jednotlivým celkům, a rejstříky božstev, chrámů a témat.V první polovině letošního roku vychází v německém nakladatelství Ugarit-Verlag i anglická verze knihy. Obě verze, anglická i česká, vycházejí s podporou Grantové agentury ČR.

Zboží bylo vloženo do košíku

Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie

Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku