Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona

Günter Stemberger, Christoph Dohmen /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2007
  • Stran: 288
  • ISBN: 978-80-7021-874-7
Skladem
127,- Kč 149,- Kč

Anotace

Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona
Kniha je dílem předních současných znalců starozákonní problematiky, rakouského judaisty Güntera Stembergera, známého u nás z jeho světově uznávaného díla Talmud a midraš (Vyšehrad 1999), a německého starozákoníka Christopha Dohmena, profesora Starého zákona na univerzitě v Řezně. S vysokou mírou erudice, přitom však přístupným a didakticky zdařilým způsobem se zabývají onou nezvykle vnímanou skutečností, že Bible Izraele je svatou knihou dvou rozdílných náboženských systémů. Autoři si rozdělili své části podle náboženského hlediska na shrnutí židovského výkladu Bible a křesťanské hermeneutiky Starého zákona, kniha však nezůstává u izolovaných výkladů dvou odlišných přístupů. Jejím cílem je ukázat podstatné sepětí křesťanského výkladu Bible s židovskou duchovní tradicí. Křesťanská teologie si totiž musí „položit a zodpovědět otázku, proč křesťanské Písmo svaté zahrnuje jako svou první a rozsáhlejší část svatá Písma židovská“, a má důkladně zkoumat povahu a teologické důsledky tohoto prolnutí.

Zboží bylo vloženo do košíku

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku