Tanu rabanan / Antologie rabínské literatury

Petr Sláma /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2010
  • Stran: 552
  • ISBN: 978-80-7021-722-1
Skladem
169,- Kč 199,- Kč

Anotace

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody
k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu.
U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané knihovny rabínského židovství od 2. do 7. století obecného letopočtu. Jde o normativní období židovského myšlení, které se ovšem rozvíjí a přetváří podnes. Kniha představuje židovské dějiny od zboření Chrámu v Jeruzalémě roku 70 přes navzájem provázané, a přece odlišné cesty palestinského a babylonského židovstva až po nástup islámu. Počáteční kapitoly přinášejí stručný náčrt dějin rabínského hnutí a zasazují je do širšího kontextu dějin pozdní antiky. Představují systém rabínského myšlení, jeho nejdůležitější postavy a nejdůležitější termíny. Úvody k jednotlivým textům podávají literární, historickou a myšlenkovou charakteristiku děl, z nichž jsou ukázky uvedeny. Veškeré překlady jsou opatřeny rozsáhlým poznámkovým aparátem, který umožňuje porozumění literatuře vzniklé ve světě představ zcela odlišných, než jsou naše, a přece si i dnes zachovávajících svou inspirativnost.

Zboží bylo vloženo do košíku

Tanu rabanan / Antologie rabínské literatury

Tanu rabanan / Antologie rabínské literatury
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku