Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

Větrovec, P. /Pavel Mervart/

    Datum vydání: 2016
  • Stran: 176
  • ISBN: 978-80-7465-238-7
Skladem
152,- Kč 179,- Kč

Anotace

Kniha je v zásadě přehledem o obsahu a vývoji interpretace prvních pěti knih Bible, takzvaného Mojžíšova zákona. Forma zpracování téma zpřístupňuje i širšímu okruhu zájemců. Autorský text doprovázejí krátké ukázky hebrejského textu s překladem.
Úvod čtenáře seznámí se základními pojmy, rozsahem, obsahem a literárními druhy biblických knih. Přibližuje literárněhistorické problémy a poměrně rozsáhlé dějiny exegeze až po aktuální stav bádání. Následující tři kapitoly se soustřeďují na velké úseky biblického vyprávění Tóry: „dějiny“ počátků, příběhy patriarchů ve vyprávěcích cyklech a konečně příběhy Mojžíše a jeho lidu při cestě z Egypta do zaslíbené země. Na vyprávění logicky navazuje i legislativa – zvlášť významné jsou Desatero, smlouva a tři velké právní kodexy v knihách Tóry. Závěr stručně hodnotí dopady Tóry na další biblické knihy a tradici, zejména židovskou a křesťanskou.
Publikaci lze využít jak pro systematické studium, tak jako informaci o základních teologických liniích a pojmech v Tóře.

Ukázka:

Zboží bylo vloženo do košíku

Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku