Stěhování národů a sever Evropy-Vikingové na mořích i na pevnině

Bednaříková, J. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2017
  • Stran: 280
Skladem
253,- Kč 298,- Kč

Anotace

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů,
tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné
z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami vikinských výbojů a rozsídlení, sleduje
vývoj královské moci, roli družiny a starších institucí, jako byly sněmy (thingy), ve vývoji
severské státnosti, sjednocování jednotlivých vývojových center v Dánsku, Norsku a Švédsku.
Tzv. Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci, obchodníci,
řemeslníci, umělci, mořeplavci a objevitelé, kteří nejednou dopluli až do tzv. Vinlandu. J. Bednaříková
vychází především z údajů antických a raně středověkých pramenů o germánském
severu (Skandinávii) od doby Tacitovy po kronikáře Adama z Brém. Na konkrétních příkladech
ukazuje, co doba vikinských výbojů znamenala pro tehdejší Evropu, věnuje se vztahu
skandinávských Germánů k původnímu obyvatelstvu zemí, které napadali, a akulturaci těchto
bojovníků. Autorka porovnává hlavní rysy vikinské doby s charakteristickými rysy tzv. velkého
stěhování národů, hledá obecné příčiny vzniku velkých migrací a epoch intenzivních výbojů
a pokouší se rekonstruovat myšlení a etiku vikinské doby.

Zboží bylo vloženo do košíku

Stěhování národů a sever Evropy-Vikingové na mořích i na pevnině

Stěhování národů a sever Evropy-Vikingové na mořích i na pevnině
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku