Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna

Macek, P. /Oikymenh/

    Datum vydání: 2017
  • Stran: 288
  • ISBN: 978-80-7298-227-1
Skladem
245,- Kč 288,- Kč

Anotace

Charles Hartshorne (1897-2000) je vedle Alfreda N. Whiteheada nesporně nejvýznamnějším procesuálním filosofem dvacátého století. Jeho zájmem byl především filosofický pojem Boha, který by byl filosoficky konzistentní a zároveň odpovídal obecné náboženské intuici. Kriticky domýšlel i Anselmův ontologický argument pro boží existenci a pokoušel se o dialog s theologií. Česky vyšla jeho Přirozená theologie pro naši dobu (2006). Předkládaná studie uvádí do procesuální filosofie jako takové, zabývá se hlavními aspekty Hartshornova pojetí a věnuje i kritickou pozornost jeho konfrontaci s thesismem některých představitelů křesťanské klasiky. Zabývá se i částí theologické odezvy na jeho postuláty, nastiňuje možnou spřízněnost jeho vize s theologií nenásilí a naznačuje příslib i meze celého Hartshornova projektu.

Zboží bylo vloženo do košíku

Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna

Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku