František Udržal (1866-1938)-Sedlák a politik

Rokoský, J.; Urban, J. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2017
  • Stran: 288
Skladem
313,- Kč 368,- Kč

Anotace

Stopadesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je vhodnou
příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného českého politika a sedláka.
Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr národní obrany
a v letech 1929–1932 předseda vlády ČSR, se po květnu 1945 vytratil z veřejného povědomí,
ačkoliv se podstatně zasloužil o „budování státu“. Udržal zemřel v kritickém roce Mnichova.
Nacistická a komunistická historiografie v něm spatřovala nejen prominenta zostouzené první
republiky, ale i čelní osobnost agrární strany, která byla hlavní státotvornou stranou meziválečného
Československa. Kolektivní monografie věcně, kriticky a bez předsudků představuje
a hodnotí život a dílo Františka Udržala v proměnách doby. Jednotlivé kapitoly se věnují Udržalově
hospodářské a zemědělské práci, jeho působení v křesle poslance zemského sněmu
a říšské rady, jako ministra obrany a premiéra, ve vztahu k agrární straně i k jeho rodné
obci a kraji, jejichž zvelebování věnoval nemalé úsilí. Práce sestavená historiky Jaroslavem
Rokoským a Jiřím Urbanem zaplňuje mezeru v české historiografii.

Zboží bylo vloženo do košíku

František Udržal (1866-1938)-Sedlák a politik

František Udržal (1866-1938)-Sedlák a politik
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku