Filosofie utěšitelkou

Boëthius /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2012
  • Stran: 208
  • ISBN: 978-80-7429-302-3
Skladem
168,- Kč 198,- Kč

Anotace

Slavný text z konce antiky, který jeho autor, platónský filosof, křesťan a „poslední Říman“ sepsal v žaláři císaře Theodoricha, kde čekal na smrt, již mu vynesly pomluvy od nepřátel.
V podmanivých dialozích zaznívají nejhlubší filosofické a životní otázky, na něž Boëthiovi
odpovídá zosobněná Filosofie. Jde o jeden z nejkrásnějších a nejzásadnějších textů
dějin filosofie, který se v dějinách křesťanského myšlení setkal s širokou recepcí. Autor tu
vystupuje jako přesvědčený platonik, jenž si natolik vystačí rozumovými důvody i v těch
nejobtížnějších bodech, že si vysloužil podezření, zda byl vůbec doopravdy křesťanem.
Jeho úvahy o smrti, životě, osudu a prozřetelnosti dodnes neztratily nic ze svého půvabu.
V tomto překladu druhé vydání.

Zboží bylo vloženo do košíku

Filosofie utěšitelkou

Filosofie utěšitelkou
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku