Rozdělení Československa 1989-1992

Rychlík, J. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2012
  • Stran: 432
  • ISBN: 978-80-7429-296-5
Vyprodáno

Anotace

Historik Jan Rychlík, profesor českých, slovenských a československých dějin na U niverzitě
Karlově, vyučující řadu let také na U niverzite Mateja Bela v T rnavě, byl v době rozpadu
Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická
jednání mezi slovenskými a českými politiky tedy sledoval z bezprostřední blízkosti.
Díky svému dlouholetému zájmu nejen o slovenskou politiku, ale obecněji o otázky
národa a nacionalismu v moderních evropských dějinách, např. v dějinách balkánských
národů, spojuje podrobnou znalost složitých jednání s vhledem do podstaty česko-slovenského
vztahu, pro nějž byla od počátku typická jistá disproporce. Zatímco Češi považovali
společný stát za de facto stát český, za naplnění představy o české nezávislosti, pro Slováky
byl od samého počátku jen jednou z etap na cestě k dosažení samostatnosti. Proces zániku
Československa se odehrál sice pokojnou cestou, ale proti vůli většiny obyvatelstva a nikoli
bez závažných následků pro běžný život, například obyvatel příhraničních oblastí.
Kniha Jana Rychlíka na příkladu z našich nedávných dějin dokazuje, že otázky vztahů
mezi národy a národnostmi zůstávají i v Evropě na počátku 21. století aktuální a hodné
pozornosti, jak potvrzuje mimo jiné současný vývoj v Belgii či Velké Británii.

Zboží bylo vloženo do košíku

Rozdělení Československa 1989-1992

Rozdělení Československa 1989-1992
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku