Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské

Bezoušková, L. /Leges/

    Datum vydání: 2013
  • Stran: 264
  • ISBN: 978-80-87576-55-7
Skladem
340,- Kč 400,- Kč

Anotace

Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské.

Úvodní část se věnuje pramenům islámského práva a právním školám, jejichž role při výkladu práva a názorová pluralita je častokráte opomíjena. První kapitoly knihy obsahují nástin vztahu islámského práva a práva státního, stejně jako právní úpravy subjektů práva. Stručně je představen i vývoj právních úprav v muslimských zemích, který doznal především od počátku dvacátého století celé řady změn.

Stěžejním institutem publikace je manželství, ať už se jedná o různé formy manželství, nebo jeho uzavření, zrušení a zánik. Čtenář se seznámí s předpoklady a způsobem uzavření manželství, stejně jako s manželskou smlouvou, ve které je mimo jiné sjednáno obvěnění pro ženu (mahr). V rámci kapitol věnovaných zrušení a zániku manželství jsou vysvětleny způsoby rozvodu manželství – především zapuzení ženy (taláq), rozvod dohodou za poskytnutí kompenzace (chulc) a rozvod soudní cestou. Problematiku uzavření, zrušení a zániku manželství doplňují kapitoly o vztazích mezi manželi a následcích zrušení či zániku manželství.

Publikace je vhodná jak pro studenty věnující se rodinnému nebo islámskému právu, tak i zájemce z řad nejen odborné veřejnosti.

Zboží bylo vloženo do košíku

Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské

Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku