Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Čunderlík Čerbová, V. /Leges/

    Datum vydání: 2016
  • Stran: 176
  • ISBN: 978-80-7502-130-4
Skladem
298,- Kč 350,- Kč

Anotace

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva novotomismus, II. vatikánsky koncil a pokoncilové obdobie. V záverečnej kapitole poukazuje na vplyv prirodzeného zákona na pozitívne právo Katolíckej cirkvi, konkrétne sleduje vplyv na kánonické manželské právo, ľudské práva v pozitívnom práve Katolíckej cirkvi a princíp kánonickej umiernenosti.

Monografia komplexným spôsobom spracúva prirodzenoprávnu koncepciu vypracovanú Katolíckou cirkvou a vypĺňa tak vedeckú medzeru na túto tému v podmienkach Slovenskej a Českej republiky.

Monografia môže byť užitočná nielen pre právnikov, ale aj pre teológov, z dôvodu vplyvu prirodzeného zákona Katolíckej cirkvi na pozitívne právo, nakoľko prirodzenoprávny charakter niektorých noriem kánonického práva má významné právne účinky, na ktoré je potrebné pri aplikácii kánonickoprávnych noriem pamätať.

Zboží bylo vloženo do košíku

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku