Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

Čejka, M. ed. /Susa/

    Datum vydání: 2018
  • Stran: 300
  • ISBN: 978-80-88084-14-3
Skladem
238,- Kč 280,- Kč

Anotace

Text Historie pochází z roku 1579 a je dochován asi ve čtyřech opisech, z nichž je pro edici relevantní vlastně jen jeden, a to rukopis z Cerroniho sbírky v Brně; je zřejmě nejstarší a byl pořízen anonymním bratrským opisovačem roku 1625. Dílo je nedocenitelným dokladem bratrské interní historiografie 16. století, dobové memoárové a věcné literatury i polemického apologeticko-teologického žánru. Edice je tedy autentickým zdrojem poznání významných historických událostí a pronásledování Jednoty bratrské po válce šmalkaldské a nahrazuje zcela nevyhovující a dnes již koneckonců nedostupný pokus o prezentaci tohoto díla Františkem Bednářem (Jakub Bílek: Jan Augusta v letech samoty. 1548 – 1564. Praha [Laichter] 1942. Sloupové pamětní. Kniha třetí). U Bednáře nejde ani o edici ve vlastním slova smyslu; je to spíše textová koláž s velkým množstvím svévolných subjektivních změn, jazykových a interpretativních náhrad a interpolací. Naše edice tedy vychází z nejspolehlivějšího rukopisu a má poměrně omezený kritický aparát, jde tedy o edici studijní.

Zboží bylo vloženo do košíku

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku