Desatero

CM Danaj /Indies/

    Datum vydání: 2018
Skladem
212,- Kč 249,- Kč

Anotace

DESATERO tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá deska mluví o vztahu k lidem. Už Mojžíš ty desky ve hněvu rozbil, Hospodin je ale zase obnovil. Pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou tato pravidla zastaralá, nemoderní, obtěžující. I my se zas a znova pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám je zas a znova v podobě svědomí vrývá do našich srdcí.

47 slov DESATER dává i dnes možnost volby každému z nás…
Magdalena Múčková

1.Kdo chce k Bohu přijíti 3:17
2.Jeden je Bůh 3:06
3.Ach, Bože rozbože 1:50
4.Aničko, poď do kosteła 2:59
5.Boła jedna devečka 2:51
6.Měl tatíček, měl tři céry 4:25
7.Za pivovarem 3:35
8.Bodaj ťa, šohajko, Seděla na vršku 3:06
9.Hej, zajali, zajali 4:36
10.Čože je to za prekrásné vtáča 3:48
11.Hluboký járečku 1:48
12.Dyž sem já šel pes hory 5:05
13.Hory hučá 3:16
14.Na košatej jedli 4:02
15.Král věčný nás požehnej 2:47

 

Bonus:
16.I. V jednoho Boha věřiti budeš 2:04
17.II. Nevezmeš jména Božího nadarmo 1:52
18.III. Pomni, abys den sváteční světil 2:21
19.IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi 2:26
20.V. Nezabiješ 2:15
21.VI. Nesesmilníš 1:53
22.VII. Nepokradeš 2:19
23.VIII.Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 1:50
24.IX. Nepožádáš manželky bližního svého 2:03
25.X. Aniž požádáš statku jeho 2:23

Hrají:
Strážnická cimbálová muzika DANAJ

umělecká vedoucí Magdalena Múčková

Zboží bylo vloženo do košíku

Desatero

Desatero
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku