Encyklopedie baltské mytologie

Běťáková, E. a Blažek, V. /Libri/

    Datum vydání: 2012
  • Stran: 288
  • ISBN: 978-80-7277-505-7
Skladem
251,- Kč 295,- Kč

Anotace

Představuje přehledně uspořádanou syntézu mytologických jmen a předkřesťanských institucí baltských národů, jak je zachytili kronikáři, duchovní a lexikografové zejména v 16.-18. století a doplnili sběratelé litevských a lotyšských národních písní a pověstí z 18.-20. století. Abecedně řazená hesla přinášejí informace jak o primárních pramenech, tak o původu vlastních jmen i termínů mytologického obsahu. Ač se nedochovaly žádné texty z doby před přijetím křesťanství, zdokumentované fragmenty baltské mytologie ukazují na její mimořádné bohatství i silný vliv na jejich severní a severovýchodní sousedy hovořící ugrofinskými jazyky. Současně mnohá mytologická jména mají přímé či nepřímé paralely v jiných indoevropských tradicích, a tím prozrazují, že jde o společné indoevropské dědictví. Součástí knihy jsou i přílohy, které obsahují mj. chronologický přehled primárních pramenů a nejvýznamnější soupisy pruských božstev.

Zboží bylo vloženo do košíku

Encyklopedie baltské mytologie

 Encyklopedie baltské mytologie
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku