Bludiště pravé víry: Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Patschovsky, A. /Argo/

    Datum vydání: 2018
  • Stran: 360
  • ISBN: 978-80-257-2661-7
Skladem
253,- Kč 298,- Kč

Anotace

Soubor studií předního německého medievisty je věnován problematice pozdně středověké hereze, kacířství a husitské revoluce ve středověkých Čechách. Autor v nich rozkrývá proměnu pohledů středověkých teologů na herezi od konce 13. století. Zároveň si ale všímá samotných náboženských představ heretiků, především valdenství. Středověké hereze přitom pojímá jako výraz disidentství, zaměřeného proti autoritativním přístupům katolické církve, a jako hledání alternativ a pravých náboženských ideálů. V tomto duchu jsou vedeny i jeho pohledu do nitra husitské reformace, kterou považuje za skutečnou náboženskou revoluci. Přínos Patschovského přístupu spočívá ve skutečnosti, že husitskou revoluci nazírá v širokém evropském kontextu, aniž by přitom potlačoval její jedinečnost.

Zboží bylo vloženo do košíku

Bludiště pravé víry: Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Bludiště pravé víry: Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku