Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele

Čapek, F. /Vyšehrad/

    Datum vydání: 2019
  • Stran: 312
Skladem
297,- Kč 349,- Kč

Anotace

Kniha popisuje vznik starověkého Izraele ze tří hlav­ních úhlů pohledu, respektive zdrojů, které se snaží metodologicky držet v rovnováze a pouštět do roz­hovoru vzhledem k jejich výpovědním možnostem. Prvním je hmotná nepísemná kultura (archeologie), druhým písemné doklady nebiblické provenience (zvl. asyrské texty) a třetím biblické texty. Důraz je kladen na představení základních existujících teorií a jejich kritické zhodnocení vzhledem k tomu, jak pra­cují či naopak nepracují s uvedenými zdroji. Autorův pohled na vznik Izraele je kritický k některým tvrzením o raných počátcích Izraele stejně jako k potvrzování téhož na základě biblických textů. Za zásadní považuje rozpoznání a zohlednění konceptů paměti a identity, které hrají při utváření dějinného vědomí klíčovou roli.

Zboží bylo vloženo do košíku

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku