Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc

Neubauer, Z. /Malvern/

    Datum vydání: 2009
  • Stran: 52
Vyprodáno

Anotace

Pronikavý rozbor velikonočních obřadů zaměřený na zasvěcení do tajemstvíVzkříšení jakožto spásy světa jeho znovustvořením: "Spása duše souvisí snápravou, přerodem lidské "přirozenosti". Uvidíme, že o "přírodu" a"přirozenost" v těchto obřadech jde především. V mysterijní zkušenostisplývá přirozenost duše s přirozeností veškerenstva a spása vlastní sespásou světa. Obé se setkává v 'srdci přirozenosti', které - tak jakoNoemova Archa či Archa Úmluvy - zachraňuje, uchovává a chrání kosmickýřád stvoření, zatímco svět sám dochází své obnovy skrze tajemný průchodnestvořenem, otevřený Kristovým Zmrtvýchvstáním. Událostí Vzkříšenípovstává svět ze svého nebytí - tak jako fénix z vlastního popele."

Zboží bylo vloženo do košíku

Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc

Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku