Justus et bonus: Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Ad honorem Jiří Beneš

978-80-7007-630-9, 2020, Podavka, O. ed.
300,- CZK
255,- CZK

cena je vč. DPH 10% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Nakladatelství: Filosofia
ISBN: 978-80-7007-630-9
Počet stran: 376

Kniha je gratulačním sborníkem sestaveným u příležitosti sedmdesátých narozenin významného novolatinisty a komeniologa Jiřího Beneše. Uvozuje ji dvojice laudatio z pera Stanislava Sousedíka, resp. Pavla Spunara, po nichž následuje kompletní jubilantova bibliografie. Následuje soubor celkem šestnácti dosud nepublikovaných studií od badatelů působících na poli klasické filologie, medievistiky, neolatinistiky, komeniologie, kunsthistorie a dalších oborů. Příspěvky jsou věnovány rozličným tématům od proměn vnímání soch přes středověkou vědu a literaturu, historické záznamy o počasí, raně novověkou poesii a další témata až po osobnost Jana Amose Komenského, především jako biblisty a filosofa; tři příspěvky obsahují rovněž ediční či překladovou část. Závěrečná studie je věnována humoristické reflexi gymnaziální výuky latiny. Sborník uzavírá gratulační listina.

Parametr Hodnota
Počet stran 376
ISBN 978-80-7007-630-9
Nakladatelství Filosofia
Autor Podavka, O. ed.
Rok vydání 2020