Nakladatelství KALICH

bylo založeno Českobratrskou církví evangelickou krátce po vzniku první Československé republiky v roce 1921 a po celou dobu své existence se specializuje na vydávání a šíření knih především ze všech oborů teologie, filozofie, historie, pedagogiky, judaistiky a světových náboženství, včetně knížek katechetické, meditativní a liturgické povahy. Kromě této naučné literatury vydává nakladatelství humanisticky orientovanou prózu a poezii, původní českou i překladovou. Nechybí ani podobně zaměřená krásná literatura pro děti a mládež.

Nakladatelství šíří své knihy prostřednictvím vlastního knihkupectví Kalich v Jungmannově ul. č. 9 v Praze 1 a jeho zásilkové služby, dále prostřednictvím příbuzně orientovaných knihkupců a také vlastních webových stránek. Značnou část produkce pak svěřuje do distribuce velkodistribučním firmám, jako jsou Kosmas, Jan Kanzelsberger, Karmelitánské nakladatelství, Vyšehrad, na Slovensku např. Artforum.