Bekyně a kazatelé: Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století.

978-80-88030-65-2, 2022, Grollová, J.; Rywiková, D.
490 CZK
417 CZK

cena je vč. DPH 10% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 382
ISBN: 978-80-88030-65-2
Nakladatelství: Veduta

Kniha vychází z nového interpretačního pohledu na ženská laická hnutí v českých zemích ve středověku a v odmítnutí jednoduchého výkladu v tradiční osnově řád/hereze se snaží přispět k vykreslení různého přístupu, a to jak ve vizích o realizaci apoštolských ideálů, tak v popisu organizačních struktur komunit, pastoračních vztazích a sítích vztahů mezi laiky a jejich kazateli. Na základě analýzy písemných pramenů pak ve snaze popsat dobovou praxi vypovídá odlišný příběh popisující živou, neustále se proměňující kulturu ženské religiozity, která je nejen nespoutaná ale neustále inspiruje následující generace věřících. S výše řečeným souvisí rovněž pozdně středověká vizuální kultura bekyní, či v širším pojetí laických žen žijících ve společných náboženských komunitách. Na základě analogií zejména s franko-vlámským bekyňským prostředím lze i v Čechách nalézt několik příkladů, jež díky idiosynkratické ikonografii i kulturně-sociálnímu kontextu můžeme s ženským kvazi-monastickým prostředím přímo spojit.

Parametr Hodnota
Počet stran 382
ISBN 978-80-88030-65-2
Nakladatelství Veduta
Autor Grollová, J.; Rywiková, D.
Rok vydání 2022