Dvůr jako téma

Dvořáčková-Malá, D., 2020
400,00,- CZK
340,00,- CZK

cena je vč. DPH 10% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy

Předkládaná publikace se věnuje přehledu bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku. Soustředí se na počáteční podchycení rozvoje dnes již etablovaného dvorského výzkumu, kdy si klade na úvod otázky, proč docházelo k někdy až cílenému upozaďování panovnického prostředí jako centra monarchie. Kniha tak i proto na jedné straně přináší historiografický přehled klíčových prací, včetně zhodnocení metodických cest a na straně druhé hodnotí možnosti i limity jednotlivých badatelských přístupů. Vynechány nejsou ani nejvýraznější zahraniční výzkumy, které české prostředí zásadně ovlivnily, stejně jako aktuální, současné mezioborové přístupy. V oblastech dvorského bádání se jednalo zejména o podněty historické antropologie, sociologie, jazykovědních disciplín či dějin a konceptů starší literatury z českých zemí.

Parametr Hodnota
Autor Dvořáčková-Malá, D.
Nakladatelství Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Rok vydání 2020