Jan Jeník /1748–1827/ český kazatel v Berlíně

Edita Štěříková, 2018
277 CZK
249 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 240

Jan Jeník (1748–1827) byl svérázným, pietistickým kazatelem luterského exulantského sboru v Berlíně. Sloužil se stejnou horlivostí jak Čechům, tak Němcům. Vynikal neochvějnou biblickou vírou, pokorou a skromností. Na srdci mu leželi chudí a opuštění, ale vážili si ho také lidé učení a vysoce postavení. Byl tak výraznou osobností, že lidé, kteří jej osobně poznali blíže, o něm s velkým nadšením vyprávěli ještě řadu desetiletí po jeho smrti. Prom. hist. Edita Štěříková (*1937), PhDr., je emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské, vědecká pracovnice dlouhodobě se zabývající problematikou českého evangelického exilu. Mezi její poslední publikované odborné práce patří Stručně o pobělohorských exulantech (2005), Jak potůček v jezeře (2009), Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století (2014), Více sluší poslouchati Boha než lidí (2015) a O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec v pruském Slezsku (2017).
Parametr Hodnota
Počet stran 240
Autor Edita Štěříková
Rok vydání 2018